Korzyści z mikroskładników odżywczych przy nieczerniakowych rakach skóry

Rak skóry jest najczęstszym ze wszystkich rodzajów nowotworów. Chociaż spośród raków skóry najbardziej boimy się czerniaka, to nieczerniakowe raki skóry są bardziej powszechne. Według szacunku Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego w roku 2015 czerniak będzie zdiagnozowany u 73.000 Amerykanów; tymczasem nowych przypadków nieczerniakowego raka skóry będzie aż 3,5 miliona.

Najczęstszym czynnikiem ryzyka nieczerniakowego raka skóry jest niezabezpieczona ekspozycja na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe (UV) przez kilka lat. Nowotwór ten występuje zwykle u osób starszych; jednakże zauważono, że także zwiększone korzystanie z solarium, chemioterapii, radioterapii i długotrwałego leczenia immunosupresyjnego oraz ekspozycja na działanie chemicznych czynników rakotwórczych w żywności i wodzie zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów skóry. Czynniki te w połączeniu z niezabezpieczoną ekspozycją na światło słoneczne stają się coraz częstszą przyczyną raka skóry u dzieci i młodzieży. Obszary skóry, które są narażone na słońce, takie jak twarz, uszy, szyja, usta oraz grzbietowe części rąk i ramion, to najczęstsze miejsca występowania raka podstawnokomórkowego.

Chociaż istnieje wiele rodzajów nieczerniakowego raka skóry, to raki powstające w komórkach nabłonka płaskiego i komórkach podstawnych najwyższej warstwy skóry (naskórka) są znacznie częstsze niż inne rodzaje. Około 80% wszystkich przypadków nieczerniakowego raka skóry stanowią raki podstawnokomórkowe. Ważną cechą charakterystyczną raka podstawnokomórkowego skóry jest to, że nowotwór ma charakter miejscowy i rzadko rozprzestrzenia się do innych narządów.


Rak podstawnokomórkowy, zwany inaczej "białym" rakiem skóry, powstaje w komórkach podstawnych
skóry właściwej (naskórka). Jest to jeden z najbardziej rozpowszechnionych nowotworów skóry.
Badania Instytutu Badawczego Dr Ratha udowadniają, że mikroelementy mają
znaczący potencjał dla zapobiegania i leczenia raka skóry.

 

Jednak może on spowodować zniszczenie tkanki lokalnej i zwykle jego nawroty są częste, co wymaga dalszych badań lekarskich i zabiegów. Powtarzające się zabiegi chirurgiczne usuwania raka podstawnokomórkowego są nie tylko nieprzyjemne i kosztowne, lecz mogą niekiedy powodować zniekształcenia wymagające rozległej chirurgii plastycznej. Co więcej, nieczerniakowe nowotwory skóry zwiększają ryzyko zachorowania na inne poważne formy raka, w tym czerniaka, raka piersi, raka płuc i raka prostaty.

Najczęstszy czynnik ryzyka raka skóry, ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe światła słonecznego, powoduje uszkodzenia komórek skóry przez wolne rodniki, prowadząc do zmian osłabiających naskórek. Właściwości przeciwutleniające witaminy C w połączeniu z lizyną, proliną i innymi mikroskładnikami odżywczymi mogą chronić przed rakiem skóry. Dlatego też badaliśmy wpływ specyficznej kombinacji mikroskładników odżywczych na linie komórkowe raka skóry, zarówno in vitro, jak i in vivo. Nasze badania in vitro wskazują, że te mikroskładniki odżywcze są skuteczne w hamowaniu namnażania się komórek nowotworowych odpowiedzialnych za wzrost nowotworu, a ponadto w hamowaniu ich zdolności do wykorzystania enzymów metaloproteinaz macierzy (MMP) dla niszczenia kolagenu i wnikania do organizmu. Enzymy MMP są niezbędnymi mechanizmami przerzutów. Zaobserwowaliśmy także, że suplementacja mikroskładnikami odżywczymi hamowała wzrost komórek raka skóry w modelach mysich, a powstałe guzy były dobrze otorbione, co wskazuje na zmniejszenie ich potencjału do przerzutów.

Szacuje się, że diagnozy nieczerniakowego raka skóry wzrosły o 35% między rokiem 2006 a 2012. Oprócz ochrony przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym i innych środków zaradczych, suplementacja mikroskładnikami odżywczymi powinna być traktowana jako istotny dodatkowy czynnik zmniejszenia prawdopodobieństwa rozwoju raka skóry.

 

 

 

Dr. Rath Koalicja Medycyna komórkowa Suplementy

Free Joomla! template by L.THEME