• +48 606 695 009
  • Prosimy o kontakt:
  • pon.-pt. godz. 17:00 - 21:00
  • weekend godz. 09:00-20:00
Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o medycynie komórkowej.

Prawie 40% ludności świata i ponad 10 milionów Niemców cierpi na podwyższone ciśnienie krwi, które jest głównym czynnikiem ryzyka: zawału serca i udaru mózgu, z czego szczególnie dotknięte są osoby z genetyczną pre-dyspozycją do tych chorób. Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), choroby te odpowiedzialne są za 17 mi-lionów zgonów rocznie na całym świecie, z tego 4 miliony w Europie i 600 tysięcy w Stanach Zjednoczonych.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa, zachorowalność na choroby układu krążenia, do roku 2030 wzrośnie o 40% - pomimo iż rokrocznie wprowadzane są na rynek nowe leki na nadciśnienie, czy na podwyższony cholesterol. Powodem rozprzestrzeniania się tej epidemii jest w dużej mierze kon-centrowanie się medycyny konwencjonalnej nad korygowa-niem objawów, zamiast na skupianiu się nad problemem na poziomie komórkowym. Przykładem mogą być tutaj leki ob-niżające ciśnienie lub poziom cholesterolu, które są opaten-towane, a tym samym ich sprzedaż przynosi duże zyski.

Nasze badanie wykazały, że podwyższone ciśnienie i wysoki poziom cholesterolu spowodowane są chronicznym niedobo-rem mikroskładników odżywczych w milionach komórek ścian tętnic. Niedobór ten próbuje nasz organizm sam wyrów-nać zwiększając wytwarzanie cząsteczek naprawczych, do których należy np. cholesterol. Konsekwencją są zgrubienia i zwiększone napięcie ścian tętnic, co prowadzi w kolejności do podwyższenia ciśnienia krwi.

W naszych badaniach wykorzystaliśmy nowatorski model zwierzęcy, na podstawie którego mogliśmy imitować czynniki ryzyka ludzkiej choroby sercowo-naczyniowej: przy nad-ciśnieniu tętniczym i dziedzicznej predyspozycji wystąpienia podwyższonego poziomu cholesterolu. Przy tych podwyższonych czynnikach ryzyka zwierzęta profitowały natychmiast na wiele sposobów z zastosowanej kombinacji mikroskładników odżywczych składającej się z witaminy C, lizyny, pro-liny i innych mikroskładników. Przyjmowanie synergii składników odżywczych z pokarmem wpłynęło na:

•     60%-owe zmniejszenie pokładów tłuszczów w ścianach tętnic

•     31%-ową redukcję pokładów blaszki miażdżycowej

•     zmniejszenie w 66%-ach cholesterolu LDL w plazmie i w 32%-ego ogólnego cholesterolu

•     zmniejszenie możliwości uszkodzenia tkanki ściany tętnicy i zmniejszenie tworzenia zakrzepów krwi

Wszystko to wpłynęło na zmniejszenie ryzyka wystąpie-nia niedokrwienia serca i naczyń mózgu.

Tętniak aorty (workowate poszerzenie aorty piersiowej i brzusznej) jest częstą przyczyną śmierci osób starszych. Nasze badanie wykazało, iż zwierzęta, które otrzymywały kombinację mikroskładników odżywczych w karmie pod-czas trwania badania, w porównaniu z grupą zwierząt bez składników odżywczych, rozwinęły mocniejsze naczynia, co poskutkowało mniejszym o 13 % wystąpieniem tętniaków aorty brzusznej.

Te imponujące wyniki pokazują, że opracowane przez nas kombinacje mikroskładników są w stanie efektywnie wpływać na biologiczne mechanizmy, które są powiązane z podwyższonym ryzykiem zachorowalności na choroby serca i układu krążenia. Najwyższy czas aby ta wiedza znalazła praktyczne zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu chorób serca.

Strona aktualności Nauki o zdrowiu
Niniejsza informacja jest dostarczana dzięki uprzejmości Instytutu Badawczego dr Ratha. Kierowany przez dwóch byłych współpra­cowników dwukrotnego laureata Nagrody Nobla Linusa Paulinga (zm. w 1994 r.), Instytut ten stał się liderem przełomowych badań nad naturalnymi metodami ochrony zdrowia w zakresie raka, cho­rób układu krążenia i innych powszechnych chorób. Instytut jest jednostką w 100% zależną od niedochodowej Fundacji Dr. Ratha.

Przełomowy charakter tych badań stanowi zagrożenie dla liczonego w miliardach dolarów, farmaceutycznego "biznesu zarabiania na chorobie." Nie jest zaskoczeniem, że przez wiele lat lobby farma­ceutyczne atakowało Dr Ratha i jego zespół badawczy, próbując wyciszyć ich przesłanie. Nadaremnie. Podczas tej bitwy dr Rath stał się znanym na całym świecie zwolennikiem medycyny naturalnej mówiąc: "Nigdy w historii medycyny naukowcy nie byli tak zaciekle atakowani za swoje odkrycia. To nam przypomina, że zdrowie nie jest nam dane dobrowolnie, ale musimy o nie walczyć."

 

 

Dr. Rath Koalicja Medycyna komórkowa Suplementy

Ta witryna korzysta z plików cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Pliki cookies są wykorzystywane do realizacji usługi, tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności odwiedzających oraz zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu.
Ok