• +48 606 695 009
  • Prosimy o kontakt:
  • pon.-pt. godz. 17:00 - 21:00
  • weekend godz. 09:00-20:00
Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o medycynie komórkowej.

W sytuacji, kiedy ponad 65% Amerykanów zażywa jeden lub więcej leków farmaceutycznych, trzeba ko­niecznie mieć świadomość nie tylko ich szkodliwych skutków ubocznych, ale i związanych z tym kosztów. Według szacunku z roku 2008 Amerykanie wydają ponad 205 mld dolarów rocznie na leki na receptę. Jed­nakże wbrew powszechnemu przekonaniu ludzie starsi nie są jedyną grupą zażywającą zbyt dużo leków. Leki dla dzieci to jeden z najszybciej się rozwijających biz­nesów farmaceutycznych.

Wymaga podkreślenia, że większość leków farmaceutycz­nych nie znosi pierwotnej przyczyny choroby, a zatem nie zapewnia trwałego wyleczenia. Zamiast tego działają one po prostu jako tymczasowe złagodzenie objawów. Ponadto w procesie łagodzenia objawów wiele leków wyczerpuje organizm z ważnych składników odżywczych, które są po­trzebne dla utrzymania normalnych funkcji i narządów i ochrony przed niebezpiecznymi skutkami ubocznymi.
W świetle tych faktów badaliśmy" efekty specjalnie opra­cowanej mieszanki mikroskładników odżywczych na uszkodzenie narządów spowodowane przez podawanie my­szom leku antyarytmicznego (amiodaronu). Płuca i wąt­roba są narządami najczęściej uszkadzanymi przez amiodaron. Dlatego badano poziomy różnych enzymów (np. CK, AST), które są rutynowo monitorowane dla oceny uszkodzeń serca i wątroby u ludzi. Myszy leczone amioda­ronem wykazywały zwiększone poziomy CK i AST. Jednakże po suplementacji określoną mieszanką mikro-składników odżywczych poziomy te powracały do normy. Efekt powrotu do normy był silniejszy u myszy, które otrzy­mały mikroskładniki odżywcze w diecie przed podaniem bardzo wysokiej dawki amiodaronu, co wskazuje, że uszko­dzenie narządu było wtedy znacznie mniejsze, a przywró­cenie jego funkcji łatwiejsze.
Przeprowadziliśmy również badanie z zastosowaniem leku przeciwnowotworowego, adriamycyny, które dało podobne wyniki. Adriamycyna powoduje poważne uszkodzenia serca i wątroby, która szybko stają się nieodwracalne.
Gdy grupa myszy otrzymała specyficzną mieszankę mikroskład­ników odżywczych przed podaniem adriamycyny, zaobser­wowano u nich znaczne zmniejszenie uszkodzenia wątroby i nerek przy monitorowaniu specyficznych markerów, np. AST, ALT, kreatyniny, azotu mocznikowego we krwi (BUN), itp.
Radzenie sobie ze skutkami ubocznymi leków na receptę jest często trudniejsze niż z samą chorobą i może nawet pro­wadzić do śmierci. Pomimo wszystkich środków ostrożno­ści, prawidłowo podawane leki farmaceutyczne uśmiercają szacunkowo 100.000 osób rocznie w USA i stały się obec­nie czwartą przyczyną zgonów — a nadto o kilka tysięcy więcej osób staje się niepełnosprawnymi. Szacuje się, że szpitalne koszty leczenia pacjentów cierpiących z powodu skutków ubocznych leków mieszczą się w zakresie od 1,56 dolarów do 5,6 miliardów dolarów rocznie.
Leki farmaceutyczne nie tylko nie leczą chorób, ale także osłabiają najważniejsze narządy ciała, takie jak serce, wąt­roba i nerki oraz powodują znaczne szkody, prowadzące do dalszego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. Nasze ba­dania dowodzą, że ciągłe uzupełnianie niezbędnych mikro-składników odżywczych może pomóc w redukcji tych szkód i potencjalnie pomóc pacjentom w szybszym powro­cie do normalnego życia.

Strona aktualności Nauki o zdrowiu
Niniejsza informacja jest dostarczana dzięki uprzejmości Instytutu Badawczego dr Ratha. Kierowany przez dwóch byłych współpra­cowników dwukrotnego laureata Nagrody Nobla Linusa Paulinga (zm. w 1994 r.), Instytut ten stał się liderem przełomowych badań nad naturalnymi metodami ochrony zdrowia w zakresie raka, cho­rób układu krążenia i innych powszechnych chorób. Instytut jest jednostką w 100% zależną od niedochodowej Fundacji Dr. Ratha.
Przełomowy charakter tych badań stanowi zagrożenie dla liczonego w miliardach dolarów, farmaceutycznego "biznesu zarabiania na chorobie." Nie jest zaskoczeniem, że przez wiele lat lobby farma­ceutyczne atakowało Dr Ratha i jego zespół badawczy, próbując wyciszyć ich przesłanie. Nadaremnie. Podczas tej bitwy dr Rath stał się znanym na całym świecie zwolennikiem medycyny naturalnej mówiąc: "Nigdy w historii medycyny naukowcy nie byli tak zaciekle atakowani za swoje odkrycia. To nam przypomina, że zdrowie nie jest nam dane dobrowolnie, ale musimy o nie walczyć."


Ta informacja jest oparta na wynikach badań naukowych. Nie ma ona jednak zastępować porady lekarskiej co do zabiegów, leczenia lub zapobiegania chorobom.
© 2014 Dr. Rath Research Institute I Santa Clara, California, USA. I Zachęcamy do rozpowszechniania tej ulotki pod warunkiem, że jej treść pozostaje bez zmian.

 

 

Dr. Rath Koalicja Medycyna komórkowa Suplementy

Ta witryna korzysta z plików cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Pliki cookies są wykorzystywane do realizacji usługi, tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności odwiedzających oraz zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu.
Ok