• +48 606 695 009
  • Prosimy o kontakt:
  • pon.-pt. godz. 17:00 - 21:00
  • weekend godz. 09:00-20:00
Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o medycynie komórkowej.

Acetaminofen (Tylenol® lub paracetamol), łatwo dostępny bez recepty, jest najczęściej stosowanym lekiem przeciw­bólowym i przeciwgorączkowym. Wiele osób używa tego leku tak, jakby to były cukierki, nie zdając sobie sprawy z tego, że przy przedawkowaniu może on spowodować po­ważne, czasem śmiertelne konsekwencje. Ponadto acetami­nofen jest obecny w niewielkich dawkach w prawie sześciuset innych lekach dostępnych bez recepty; są to leki na kaszel, na przeziębienie, leki nasenne i leki przeciwbó­lowe na receptę. Łatwa dostępność i częsta obecność w le­kach sprawia, że acetaminofen jest najczęstszą przyczyną przypadkowych i potencjalnie zagrażających życiu prze­dawkowań. Chociaż acetaminofen jest bezpieczniejszy od ibuprofenu (Motrin®) i aspiryny, to jednak ma bardzo wąski margines bezpieczeństwa i nawet mały błąd co do dawki może spowodować poważne uszkodzenie wątroby. W USA przypadkowe zatrucie acetaminofenem jest przy­czyną 78.000 wizyt w pogotowiu rocznie i najczęstszą przy­czyną niewydolności wątroby wymagającej jej przeszczepu.


Popularny lek przeciwbólowy może uszkodzić Twoją wątrobę

Toksyczność acetaminofenu nie pochodzi od samego leku, lecz od jednego z jego metabolitów wytworzonych w wątrobie. Ten produkt metabolizmu acetaminofenu łączy się z glutatio­nem i innymi silnymi przeciwutleniaczami, wyczerpując an­tyoksydacyjne zasoby organizmu. Takie uszczuplenie wystawia organizm na uszkodzenie przez wolne rodniki, a tym samym zwiększa ryzyko wielu innych niekorzystnych efektów związanych z acetaminofenem. N-acetylo cysteina, prekursor glutationu, jest najczęstszym antidotum podawanym w przy­padkach zatrucia acetaminofenem.

Wiadomo, że acetaminofen wywołuje podobne uszkodzenia wątroby i nerek u zwierząt. Dlatego badaliśmy wpływ specy­ficznej mieszanki odżywczej zawierającej witaminę C, lizynę, prolinę, N-acetylo-cysteinę i inne mikroskladniki na myszy". Myszy podzielono na grupy otrzymujące normalną dietę albo dietę wzmocnioną mikroskładnikami odżywczymi. Dwa ty­godnie później, obie grupy otrzymały bardzo wysoką dawkę acetaminofenu. U myszy otrzymujących mieszankę mikroskładników odżywczych w diecie uszkodzenie wątroby spowodowane przez acetaminofen było o ponad 80% mniejsze w porównaniu do grupy kontrolnej. Wyniki były mierzone za po­mocą testów wątrobowych (AST, ALT i fosfataza alkaliczna). U grupy z dodatkiem mikroskladników odżywczych także uszkodzenie nerek zostało zredukowane o 38%, a współczyn­nik BUN / kreatynina został obniżony o 32%.

Ostra niewydolność wątroby wywołana acetaminofenem jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu niewydolności wąt­roby. W styczniu 2014 r. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaleciła, aby firmy farmaceutyczne ograni­czyły zawartość acetaminofenu w lekach przeciwbólowych na receptę do 325 mg na dawkę i stwierdziła, że lekarze powinni unikać przepisywania leków, w których ta zawartość jest więk­sza. W maju 2014 roku FDA wydała kolejne przypomnienie dla farmaceutów, aby zaprzestali wydawania recept na złożone leki przeciwbólowe, zawierające paracetamol w dużych daw­kach, ponieważ produkty te nie są uważane za bezpieczne. Jed­nakże zalecenie takie nie zostało wydane w odniesieniu do powszechnie dostępnych leków i tabletek bez recepty, zawie­rających 500 mg paracetamolu w dawce. Z uwagi na ponad 150 zgonów rocznie spowodowanych w Stanach Zjednoczo­nych przypadkowymi zatruciami acetaminofenem, FDA po­strzega zatrucia paracetamolem jako poważny problem zdrowia publicznego. Nasze badania dowodzą, że stała suple­mentacja tymi specyficznymi mikroskładnikami odżywczymi może bardzo skutecznie chronić organizm przed poważnym uszkodzeniem wątroby spowodowanym przez paracetamol.

Strona aktualności Nauki o zdrowiu
Niniejsza informacja jest dostarczana dzięki uprzejmości Instytutu Badawczego dr Ratha. Kierowany przez dwóch byłych współpra­cowników dwukrotnego laureata Nagrody Nobla Linusa Paulinga (zm. w 1994 r.), Instytut ten stał się liderem przełomowych badań nad naturalnymi metodami ochrony zdrowia w zakresie raka, cho­rób układu krążenia i innych powszechnych chorób. Instytut jest jednostką w 100% zależną od niedochodowej Fundacji Dr. Ratha.
Przełomowy charakter tych badań stanowi zagrożenie dla liczonego w miliardach dolarów, farmaceutycznego "biznesu zarabiania na chorobie." Nie jest zaskoczeniem, że przez wiele lat lobby farma­ceutyczne atakowało Dr Ratha i jego zespół badawczy, próbując wyciszyć ich przesłanie. Nadaremnie. Podczas tej bitwy dr Rath stał się znanym na całym świecie zwolennikiem medycyny naturalnej mówiąc: "Nigdy w historii medycyny naukowcy nie byli tak zaciekle atakowani za swoje odkrycia. To nam przypomina, że zdrowie nie jest nam dane dobrowolnie, ale musimy o nie walczyć."

 

 

Dr. Rath Koalicja Medycyna komórkowa Suplementy

Ta witryna korzysta z plików cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Pliki cookies są wykorzystywane do realizacji usługi, tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności odwiedzających oraz zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu.
Ok