• +48 606 695 009
  • Prosimy o kontakt:
  • pon.-pt. godz. 17:00 - 21:00
  • weekend godz. 09:00-20:00
Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o medycynie komórkowej.

Prawie jedna trzecia ludzi na świecie jest zakażona bakte­riami gruźlicy (TB), nawet jeśli nie ma u nich żadnych obja­wów. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 8,6 mln osób miało czynną chorobę i 1,3 mln zmarło na gruźlicę w roku 2012." W USA zgłasza się około 10.000 przypadków gruźlicy rocznie. W krajach rozwijających się ponad 90% za­każeń i zgonów na gruźlicę występuje u młodych i dorosłych osób w wieku 15-44 lat. Oczekuje się, że wskaźnik zgonów na całym świecie wzrośnie, ponieważ bakterie gruźlicy rozwinęły odporność na prawie wszystkie dostępne sposoby leczenia. Z tej przyczyny pilnie potrzebne są nowe podejścia do leczenia gruźlicy.

Zakażenie gruźlicą następuje przez inhalację, przy czym płuca są głównym miejscem infekcji. Jednakże infekcja może rozsze­rzać się na wszystkie organy, w tym na węzły chłonne, narządy moczowo-płciowe, kości, stawy i mózg. Niektóre z pierwszych objawów mogą być niejasne, takie jak gorączka, zmęczenie i utrata apetytu; jednak na późniejszych etapach pojawiają się takie objawy jak nocne poty i uporczywy kaszel z krwiopluciem, co wskazuje na wysoce zakaźną chorobę. U osób z silnym syste­mem odpornościowym organizm jest w stanie wytworzyć otoczkę na bakteriach w płucach, powodując utajone zakażenie, a chora osoba nie jest zaraźliwa. Jeśli jednak system odporno­ściowy słabnie, bakterie mogą zacząć się namnażać, u osoby po­jawiają się objawy chorobowe i staje się ona zakaźna.

Powszechnie wiadomo, że niedożywienie i niedobór niezbęd­nych składników odżywczych jest jednym z głównych czynni­ków ryzyka w przypadku gruźlicy i innych infekcji bakteryjnych lub wirusowych. Chociaż wykazano, że przeciwutleniacze osła­biają tempo infekcji i ułatwiają powrót do zdrowia, to jednak nadal nie są one częścią standardowego leczenia gruźlicy.

Przeprowadziliśmy badanie kliniczne z udziałem 120 hospitali­zowanych pacjentów z czynną gruźlicą płuc w celu ustalenia, jak specyficzna kombinacja mikroskładników odżywczych pobiera­nych wraz ze standardowymi lekami przeciwgruźliczymi wpływa na proces leczenia.2 Na końcu okresu badania pacjenci przyjmujący mikroskladniki odżywcze wykazywali znacznie lep­sze postępy leczenia, sądząc według RTG klatki piersiowej i in­nych parametrów. Gojenie się dziur było u nich prawie o 30% wyższe niż w przypadku pacjentów z grupy kontrolnej, którzy otrzymywali tylko standardowe leki przeciwgruźlicze. Co wię­cej, u wszystkich (100%) pacjentów w grupie pobierającej mikroskładniki odżywcze wynik testu tuberkulinowego był ujemny, podczas gdy był on ujemny tylko u 88% pacjentów w grupie kontrolnej.

Jednym z najczęstszych skutków ubocznych wszystkich leków przeciwgruźliczych jest uszkodzenie wątroby. W związku z tym niewydolność wątroby jest przyczyną śmierci w około 40-50% pacjentów chorych na gruźlicę. W naszym badaniu klinicznym u pacjentów przyjmujących suplementy odnotowano znacznie mniej niepożądanych działań leków; tylko u 11% tych pacjentów były pewne skutki uboczne, natomiast u 89% wystąpiła zwięk­szona tolerancja na standardowe leczenie gruźlicy, w tym lepsza ochrona wątroby. Tymczasem u 46% pacjentów w grupie kon­trolnej odnotowano łagodne lub umiarkowane skutki uboczne, które wymagały dalszego leczenia.

Do lat 1980-tych gruźlica była bliska całkowitego wyelimino­wania. Dziś jednak, po jej ponownym pojawieniu się, staje się ona szybko zagrożeniem dla zdrowia publicznego na całym świe­cie. Standardowe leczenie farmakologiczne jest uciążliwe do sto­sowania i generuje wiele poważnych skutków ubocznych, które negatywnie wpływają na współpracę pacjentów, przyczyniając się tym samym do powstawania bakterii lekoopornych. Nasze badanie wykazuje, że specyficzne mikroskładniki odżywcze mogą przyspieszyć proces leczenia pacjentów chorych na gruź­licę, wspomagają eliminację bakterii gruźlicy i zmniejszają szkody powodowane przez standardowe terapie lekowe. Wyniki te powinny być wdrażane na całym świecie jako skuteczna i tania metoda leczenia gruźlicy.

Strona aktualności Nauki o zdrowiu
Niniejsza informacja jest dostarczana dzięki uprzejmości Instytutu Badawczego dr Ratha. Kierowany przez dwóch byłych współpra­cowników dwukrotnego laureata Nagrody Nobla Linusa Paulinga (zm. w 1994 r.), Instytut ten stał się liderem przełomowych badań nad naturalnymi metodami ochrony zdrowia w zakresie raka, cho­rób układu krążenia i innych powszechnych chorób. Instytut jest jednostką w 100% zależną od niedochodowej Fundacji Dr. Ratha.

Przełomowy charakter tych badań stanowi zagrożenie dla liczonego w miliardach dolarów, farmaceutycznego "biznesu zarabiania na chorobie." Nie jest zaskoczeniem, że przez wiele lat lobby farma­ceutyczne atakowało Dr Ratha i jego zespół badawczy, próbując wyciszyć ich przesłanie. Nadaremnie. Podczas tej bitwy dr Rath stał się znanym na całym świecie zwolennikiem medycyny naturalnej mówiąc: "Nigdy w historii medycyny naukowcy nie byli tak zaciekle atakowani za swoje odkrycia. To nam przypomina, że zdrowie nie jest nam dane dobrowolnie, ale musimy o nie walczyć."

 

 

Dr. Rath Koalicja Medycyna komórkowa Suplementy

Ta witryna korzysta z plików cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Pliki cookies są wykorzystywane do realizacji usługi, tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności odwiedzających oraz zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu.
Ok