• +48 606 695 009
  • Prosimy o kontakt:
  • pon.-pt. godz. 17:00 - 21:00
  • weekend godz. 09:00-20:00
Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o medycynie komórkowej.

Co trzy minuty w Stanach Zjednoczonych diagnozuje się u kogoś jakiś rodzaj raka krwi. Obejmuje on nowotwory białych krwinek (białaczka), układu limfatycznego (chło­niak) i szpiku kostnego (szpiczak). Chłoniaki to nowotwory układu odpornościowego atakujące limfocyty (specyficzny rodzaj białych krwinek) i powodujące powiększenie węz­łów chłonnych. Powiększone węzły chłonne są zazwyczaj bezbolesne, w przeciwieństwie do bolesnych węzłów w in­fekcji. Bezbolesne powiększenie węzłów chłonnych na szyi, pod pachami, w pachwinach i okolicach organów płcio­wych jest zwykle jednym z pierwszych objawów chłoniaka i wiąże się z utratą masy ciała, nocną gorączką i innymi objawami.

W roku 2013 około 731.277 ludzi chorowało na chłoniaka lub jego remisję. Szacunkowo 80.000 nowych przypadków chło­niaka będzie zdiagnozowanych w USA w 2014 roku. Według szacunków Globocanl w 2012 roku zdiagnozowano w Europie około 93.518 nowych przypadków NHL. Na całym świecie, NHL jest dziesiątym najczęściej diagnozowanym rakiem. Dziewięćdziesiąt procent przypadków chłoniaka to chłoniaki nieziarnicze (NHL), a pozostałe dziesięć procent to chłoniaki Hodgkina.

Poza przeszczepianiem komórek macierzystych, w ciągu ostatnich kilku lat większość konwencjonalnych metod lecze­nia chłoniaka i białaczki nie uległa zmianie. Konwencjonalne metody leczenia obejmują chemioterapię, radioterapię i im­munoterapię. Żadne z tych podejść nie spowodowało drama­tycznej zmiany w nawrotach chłoniaka lub przeżywalności pacjentów.

Po pomyślnym przetestowaniu mieszanki mikroskładników odżywczych na różnych typach nowotworów, badaliśmy wpływ mieszanki witaminy C, lizyny, proliny, ekstraktu z zie­lonej herbaty i innych składników na dwie najbardziej agre­sywne linie komórkowe NHL. Dobrze wiadomo, że enzymy metaloproteinazy macierzy (MMP) są głównymi stymulato­rami wzrostu i rozprzestrzeniania się wszystkich rodzajów raka. Dokładną rolę MMP w chloniakach poznano jednak do­piero niedawno, kiedy to odnotowano zwiększone wydziela­nie się MMP w silnie agresywnych liniach NHL. Nasza mieszanka mikroskładników odżywczych zdołała zatrzymać wydzielanie enzymów MMP w obu użytych przez nas typach komórek nowotworowych NHL, a także zablokowała inwa­zyjność tych komórek (100% zahamowania). Ponadto ta mie­szanka mikroskładników odżywczych indukowała zamieranie (apoptozę) badanych komórek NHL aż do 100%. W innym badaniu' wykazaliśmy, że te mikroskładniki odżywcze powo­dują znaczące obniżenie poziomu markerów zapalenia (COX­2), zmniejszając w ten sposób dopływ krwi do guza (angiogeneza) oraz zmniejszając wzrost guza.

Wrzesień został ogłoszony Międzynarodowym Miesiącem Świadomości Raka Krwi, z jednoczesnym prowadzeniem kampanii zbierania funduszy na wsparcie wynalezienia leku na raka krwi. U pacjentów chorych na raka występują niedo­bory wielu składników odżywczych oraz poważne skutki uboczne zaaplikowanego leczenia. Biorąc pod uwagę wyniki naszych badań, jest oczywistym, że suplementacja mikro-składnikami odżywczymi mogłaby znacznie zwiększyć ko­rzyści z leczenia dla tysięcy pacjentów z chloniakiem.

Strona aktualności Nauki o zdrowiu
Niniejsza informacja jest dostarczana dzięki uprzejmości Instytutu Badawczego dr Ratha. Kierowany przez dwóch byłych współpra­cowników dwukrotnego laureata Nagrody Nobla Linusa Paulinga (zm. w 1994 r.), Instytut ten stał się liderem przełomowych badań nad naturalnymi metodami ochrony zdrowia w zakresie raka, cho­rób układu krążenia i innych powszechnych chorób. Instytut jest jednostką w 100% zależną od niedochodowej Fundacji Dr. Ratha.

Przełomowy charakter tych badań stanowi zagrożenie dla liczonego w miliardach dolarów, farmaceutycznego "biznesu zarabiania na chorobie." Nie jest zaskoczeniem, że przez wiele lat lobby farma­ceutyczne atakowało Dr Ratha i jego zespół badawczy, próbując wyciszyć ich przesłanie. Nadaremnie. Podczas tej bitwy dr Rath stał się znanym na całym świecie zwolennikiem medycyny naturalnej mówiąc: "Nigdy w historii medycyny naukowcy nie byli tak zaciekle atakowani za swoje odkrycia. To nam przypomina, że zdrowie nie jest nam dane dobrowolnie, ale musimy o nie walczyć."

 

 

Dr. Rath Koalicja Medycyna komórkowa Suplementy

Ta witryna korzysta z plików cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Pliki cookies są wykorzystywane do realizacji usługi, tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności odwiedzających oraz zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu.
Ok