• +48 606 695 009
  • Prosimy o kontakt:
  • pon.-pt. godz. 17:00 - 21:00
  • weekend godz. 09:00-20:00
Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o medycynie komórkowej.

Białaczka jest nowotworem szpiku kostnego, który wy­twarza krwinki. U pacjentów z białaczką występuje nad­mierne wytwarzanie krwinek białych (WBC), znanych również jako leukocyty. Jest to dziesiąty najczęściej diag­nozowany rak w USA i najczęstszy rak u dzieci. W USA przewiduje się, że w roku 2014 białaczka zostanie zdiag­nozowana u około 52.380 osób. Równie zdumiewające szacunki dotyczą Europy: 82.329 przypadków. W Azji w roku 2012 zgłoszono 167.448 przypadków białaczki. W zależności od rodzaju dotkniętych komórek (AML, ALL, CML, CLL), białaczki dzieli się przeważnie na ostre (szybko postępujące) i przewlekle (o powolnej progresji) oraz szpikowe i limfatyczne. Najczęstszym typem bia­łaczki u dzieci ALL, a u dorosłych AML, CML i CLL.


Obraz komórki białaczki pod mikroskopem elektronowym o wysokiej rozdzielczości.
Nieprzerwane uwalnianie enzymów trawiących kola­gen symbolizuję czerwone „pacmany".
Więcej informacji na ten temat znajda Państwo w książce „Zwycięstwo nad rakiem".

Do możliwych przyczyn białaczki należą: ekspozycja na pro­mieniowanie jonizujące (promieniowanie medyczne, rentge­nowskie, tomografia komputerowa, radioterapia i ekspozycja na środowisko); wirusy, takie jak ludzki wirus T-limfotro­powy (HTLV-1) i HIV; ekspozycja na benzen (przez dym ty­toniowy i zanieczyszczenia przez samochody); narażenie na substancje chemiczne w farbach do włosów; leki chemiote­rapeutyczne stosowane w poprzednich metodach leczenia raka; i niektóre zaburzenia genetyczne, takie jak zespół Downa.

Pomimo wielu opcji terapeutycznych, w zależności od ro­dzaju białaczki, średnie 5-letnie przeżycie wynosi tylko 50­60%. Ponad 90% zgonów z powodu raka wynika z rozprzestrzeniania się nowotworów. Chorzy na białaczkę umierają na skutek niewydolności „filtrujących" organów, takich jak śledziona i wątroba. Ta niewydolność organów wynika z nadmiernej produkcji enzymów trawiących kola­gen - metaloproteinaz macierzy (MMP) - przez komórki białaczkowe, które dosłownie "przetrawiają" te organy od wewnątrz.

Badano wpływ różnych poszczególnych mikroskładników odżywczych, a także ich specyficznej kombinacji, na ko­mórki białaczki wywołanej przez HTLV-1. Wykazano, że przy oddzielnym stosowaniu witamina C była zdolna ha­mować wzrost komórek rakowych i indukować śmierć ko­mórek poprzez modyfikację aktywności specyficznych genów stymulujących raka.' Lizyna potrafiła zmniejszyć wydzielanie i aktywność enzymów MMP w komórkach bia­łaczki indukowanej przez HTLV-12. Podobnie wyciąg z zie­lonej herbaty może powodować śmierć komórek i redukować destrukcyjne działanie enzymów MMP.

W naszym najnowszym badaniu4 testowaliśmy kombinację lizyny, witaminy C, proliny, ekstraktu z zielonej herbaty, ar­gininy i innych mikroskładników odżywczych w białaczce. Taka kombinacja była znacznie bardziej skuteczna niż jej poszczególne składniki i nawet przy najniższych zastosowa­nych stężeniach wykazała swój hamujący wpływ na MMP na najważniejszych poziomach komórkowych: ich wytwa­rzania, wydzielania i działania. Hamowanie enzymów MMP osiągnęło prawie 100% przy maksymalnej koncentracji mi­kroskładników odżywczych. Aktualnie dostępnych jest ponad 30 leków do leczenia białaczki. Od listopada 2013 roku ame­rykańska Agencja Żywności i Leków zatwierdziła trzy leki an­tybiałaczkowe. Tym niemniej w USA co około 10 minut jedna osoba w umiera na raka krwi. Nasze badania dowodzą, że ta kombinacja bezpiecznych i skutecznych mikroskładników od­żywczych jest skuteczna w modyfikacji wszystkich aspektów białaczki i dlatego powinna być brana pod uwagę przez pacjen­tów z nowotworami krwi na całym świecie.

Strona aktualności Nauki o zdrowiu
Niniejsza informacja jest dostarczana dzięki uprzejmości Instytutu Badawczego dr Ratha. Kierowany przez dwóch byłych współpra­cowników dwukrotnego laureata Nagrody Nobla Linusa Paulinga (zm. w 1994 r.), Instytut ten stał się liderem przełomowych badań nad naturalnymi metodami ochrony zdrowia w zakresie raka, cho­rób układu krążenia i innych powszechnych chorób. Instytut jest jednostką w 100% zależną od niedochodowej Fundacji Dr. Ratha.

Przełomowy charakter tych badań stanowi zagrożenie dla liczonego w miliardach dolarów, farmaceutycznego "biznesu zarabiania na chorobie." Nie jest zaskoczeniem, że przez wiele lat lobby farma­ceutyczne atakowało Dr Ratha i jego zespół badawczy, próbując wyciszyć ich przesłanie. Nadaremnie. Podczas tej bitwy dr Rath stał się znanym na całym świecie zwolennikiem medycyny naturalnej mówiąc: "Nigdy w historii medycyny naukowcy nie byli tak zaciekle atakowani za swoje odkrycia. To nam przypomina, że zdrowie nie jest nam dane dobrowolnie, ale musimy o nie walczyć."

 

 

Dr. Rath Koalicja Medycyna komórkowa Suplementy

Ta witryna korzysta z plików cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Pliki cookies są wykorzystywane do realizacji usługi, tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności odwiedzających oraz zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu.
Ok