• +48 606 695 009
  • Prosimy o kontakt:
  • pon.-pt. godz. 17:00 - 21:00
  • weekend godz. 09:00-20:00
Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o medycynie komórkowej.

Kostniakomięsak jest najbardziej rozpowszechnionym typem raka kości, często występującym u dzieci i mło­dzieży w wieku od 10 do 30 lat. Ludzie w wieku powyżej 60 lat są także narażeni na podwyższone ryzyko. Prawie 800 nowych przypadków mięsaka kościopochodnego diagnozuje się co roku w Stanach Zjednoczonych, z czego ponad 400 u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 20 lat. Początkowe objawy kostniakomięsaka - takie jak ból, obrzęk stawów lub kości i ograniczona ruchliwość sta­wów - mogą być mylące i często występują u dzieci z po­wodu fizycznych lub innych urazów. U osób starszych objawy mogą być błędnie diagnozowane jako zapalenie stawów.

Kostniakomięsaki lokalizują się najczęściej w kościach dłu­gich nóg i ramion. Kości te podlegają fazom wzmożonej ak­tywności metabolicznej, takim jak powstawanie kośćca u dzieci i degeneracja kośćca u osób starszych. Oba te procesy wymagają zwiększonego wydzielania enzymów trawiących kolagen (metaloproteinaza macierzy, MMP), co zwiększa jednocześnie ryzyko rozwoju raka w tych grupach wieko­wych. Ponadto pewne mutacje genetyczne lub wcześniejsze leczenie promieniowaniem zwiększają ryzyko wystąpienia kostniakomięsaka.

Wszystkie nowotwory rozprzestrzeniają się na skutek wzmo­żonej produkcji enzymów MMP, które niszczą otaczające tkanki łączne. Zniszczenie tkanki łącznej pozwala komórkom nowotworowym na swobodnie poruszanie się i rozprzestrze­nianie. Badaliśmy wpływ naturalnych mikroskładników od­żywczych wspierających kolagen, na przykład witaminy C, lizyny, proliny, ekstraktu z zielonej herbaty i innych, na wła­ściwości komórek kostniakomięsaka i guzy indukowane u myszy.' Wyniki dowiodły, że u myszy dożywianych mikro-składnikami odżywczymi guzy nowotworowe były o 53% mniejsze niż w grupie kontrolnej. Mikroskładniki odżywcze tłumiły ponadto wzrost komórek raka, wydzielanie MMP i specyficzne czynniki wzrostu naczyń krwionośnych, co ogra­niczało dopływ krwi do guzów i ich zdolność do przerzutów.

Mikroskładniki odżywcze, takie jak witamina C, lizyna, pro-lina oraz inne są niezbędne dla mocnej sieci włókien kola­genowych tkanki łącznej, która jest konieczna dla ograniczenia rozprzestrzeniania się nowotworów. Dlatego w innym badaniu oceniano również wpływ mieszanki mikro-składników odżywczych na wzmocnienie właściwości tkanki łącznej i jej zdolność do ograniczania inwazyjności komórek kostniakomięsaka? Wykazaliśmy, że mikroskładniki odżyw­cze nie tylko hamowały wzrost komórek kostniakomięsaka aż do 70%, ale także potencjalną inwazyjność tych komórek — a zatem ograniczały ich rozprzestrzenianie się. Ponadto macierz tkanki łącznej wytwarzanej przez komórki doży­wiane mieszanką mikroskładników odżywczych była silniej­sza i tym samym mogła oprzeć się niszczeniu przez MMP.

Kostniakomięsak ma bardzo wysoki potencjał do rozprzest­rzeniania i leczenie jego przerzutów do innych organów jest trudne. Prawie 20-25% przypadków rozpoznaje się dopiero po przerzutach raka do płuc i innych kości. Pomimo agre­sywnych terapii, takich jak amputacja, wysokie dawki che­moterapii lub radioterapia pooperacyjna, po przerzutach kostniakomięsaka szansa przeżycia 5 lat przez pacjentów wynosi zaledwie 15-30%. W tej sytuacji wyniki naszych badań mogą pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się kostniakomięsaka i ocalić więcej osób.

Strona aktualności Nauki o zdrowiu
Niniejsza informacja jest dostarczana dzięki uprzejmości Instytutu Badawczego dr Ratha. Kierowany przez dwóch byłych współpra­cowników dwukrotnego laureata Nagrody Nobla Linusa Paulinga (zm. w 1994 r.), Instytut ten stał się liderem przełomowych badań nad naturalnymi metodami ochrony zdrowia w zakresie raka, cho­rób układu krążenia i innych powszechnych chorób. Instytut jest jednostką w 100% zależną od niedochodowej Fundacji Dr. Ratha.

Przełomowy charakter tych badań stanowi zagrożenie dla liczonego w miliardach dolarów, farmaceutycznego "biznesu zarabiania na chorobie." Nie jest zaskoczeniem, że przez wiele lat lobby farma­ceutyczne atakowało Dr Ratha i jego zespół badawczy, próbując wyciszyć ich przesłanie. Nadaremnie. Podczas tej bitwy dr Rath stał się znanym na całym świecie zwolennikiem medycyny naturalnej mówiąc: "Nigdy w historii medycyny naukowcy nie byli tak zaciekle atakowani za swoje odkrycia. To nam przypomina, że zdrowie nie jest nam dane dobrowolnie, ale musimy o nie walczyć."

 

 

Dr. Rath Koalicja Medycyna komórkowa Suplementy

Ta witryna korzysta z plików cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Pliki cookies są wykorzystywane do realizacji usługi, tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności odwiedzających oraz zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu.
Ok