• +48 606 695 009
  • Prosimy o kontakt:
  • pon.-pt. godz. 17:00 - 21:00
  • weekend godz. 09:00-20:00
Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o medycynie komórkowej.

Oprócz raka skóry, rak piersi jest najczęściej występują­cym u kobiet rodzajem raka w USA. Mniej więcej co ósma kobieta zachoruje na raka piersi w swoim życiu. Amery­kańskie Towarzystwo na rzecz Walki z Rakiem szacuje, że w roku 2014 zostanie zdiagnozowanych w USA około 232.670 nowych przypadków inwazyjnego raka piersi i 62.570 nieinwazyjnego (in-situ) raka piersi. Na całym świe­cie diagnozuje się co roku około 1.380.000 nowych przy­padków raka piersi i stwierdza 458.000 zgonów z tej przyczyny.

Chociaż kobiety są świadome raka piersi, to niewiele z nich zapobiega mu. Co roku październik jest Miesiącem Świado­mości Raka Piersi. Kampania ta koncentruje się na nagłaśnia­niu czynników ryzyka oraz wczesnym wykrywaniu i leczeniu. Rak sutka występuje znacznie rzadziej u mężczyzn, bo przy­pada na nich tylko 1% wszystkich raków sutka. Liczba ta jed­nak bardzo szybko wzrasta, co powinno być ważnym aspektem edukacji w zakresie raka sutka. Większość nowotworów sutka u mężczyzn wynika z ekspozycji na nadmierny poziom pro­mieniowania oraz żeński hormon estrogen zawarty w różnych produktach żywnościowych, tworzywach sztucznych i innych chemikaliach. Z powodu braku świadomości, rak sutka u męż­czyzn jest często diagnozowany na późniejszym etapie, a zatem jest trudny do wyleczenia.

Agresywność nowotworu jest określana przez zdolność komó­rek rakowych do przerzutów do odległych narządów w orga­nizmie, przy czym otaczająca je macierz kolagenowa odgrywa kluczową rolę w ich rozprzestrzenianiu się. Dieta bogata w wi­taminę C i inne składniki odżywcze jest niezbędna dla silnej i stabilnej tkanki kolagenowej. Chociaż pożywienie jest jedy­nym źródłem witaminy C dla człowieka, pacjenci chorzy na raka mają bardzo niski poziom witaminy C z powodu złej diety i ubocznych skutków leczenia, co ogólnie upośledza zdolność organizmu do zwalczania choroby.

W związku z tym badaliśmy skutki suplementacji witaminą C na rozwój raka sutka u unikalnego szczepu myszy, który utracił zdolność do produkowania witaminy Cl. Okazało się, że w przeciwieństwie do kontrolnej grupy myszy, u myszy dokar­mianych witaminą C guzy nowotworowe były mniejsze o 28%, przy mniejszych powierzchniach nekrozy. Co więcej, guzy były otoczone szczelną warstwą kolagenu, co minimalizowało ich potencjał do przerzutów. Oprócz dużego potencjału do przerzutów, rozległe zapalenie jest także powodem utraty wagi zmęczenia i osłabienia mięśni u pacjentów chorych na raka. Nasze wyniki pokazały, że w przeciwieństwie do grupy kon­trolnej, myszy otrzymujące witaminę C nie traciły na wadze i poziom markera zapalnego był u nich niższy o 85%.

Ponieważ ekspozycja na substancje chemiczne jest jednym z najważniejszych czynników w rozwoju raka sutka, badaliśmy wpływ specyficznej kombinacji mikroskładników odżywczych zawierających witaminę C, lizynę, prolinę, ekstrakt z zielonej herbaty i inne składniki na rozwój chemicznie indukowanych guzów sutka u szczurów2. Zaobserwowaliśmy, że suplementa­cja mikroskładnikami odżywczymi skutecznie obniżyła poja­wianie się guzów oraz zmniejszyła ich liczbę o 68%. Ponadto, guzy były mniejsze i wykazywały mniej owrzodzeń - co wska­zuje na silniejszą błonę kolagenową i słabszy potencjał prze­rzutowy raka.

Pomimo wielu kosztownych metod leczenia i dostępności leków farmaceutycznych, długoterminowa perspektywa wyle­czenia raka piersi jest nadal słaba. O ile wszystkie wysiłki na rzecz podnoszenia świadomości raka piersi koncentrują się w październiku na wykrywaniu i leczeniu tej choroby, ważne jest również, aby podkreślić znaczenie mikroskładników odżyw­czych w zwalczaniu tej strasznej choroby. Wyniki naszych badań naukowych wyraźnie pokazują, że konkretne mikro-składniki odżywcze mają realny potencjał w skutecznym le­czeniu i naturalnej profilaktyce raka piersi.

Strona aktualności Nauki o zdrowiu
Niniejsza informacja jest dostarczana dzięki uprzejmości Instytutu Badawczego dr Ratha. Kierowany przez dwóch byłych współpra­cowników dwukrotnego laureata Nagrody Nobla Linusa Paulinga (zm. w 1994 r.), Instytut ten stał się liderem przełomowych badań nad naturalnymi metodami ochrony zdrowia w zakresie raka, cho­rób układu krążenia i innych powszechnych chorób. Instytut jest jednostką w 100% zależną od niedochodowej Fundacji Dr. Ratha.

Przełomowy charakter tych badań stanowi zagrożenie dla liczonego w miliardach dolarów, farmaceutycznego "biznesu zarabiania na chorobie." Nie jest zaskoczeniem, że przez wiele lat lobby farma­ceutyczne atakowało Dr Ratha i jego zespół badawczy, próbując wyciszyć ich przesłanie. Nadaremnie. Podczas tej bitwy dr Rath stał się znanym na całym świecie zwolennikiem medycyny naturalnej mówiąc: "Nigdy w historii medycyny naukowcy nie byli tak zaciekle atakowani za swoje odkrycia. To nam przypomina, że zdrowie nie jest nam dane dobrowolnie, ale musimy o nie walczyć."

 

 

Dr. Rath Koalicja Medycyna komórkowa Suplementy

Ta witryna korzysta z plików cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Pliki cookies są wykorzystywane do realizacji usługi, tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności odwiedzających oraz zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu.
Ok