• +48 606 695 009
  • Prosimy o kontakt:
  • pon.-pt. godz. 17:00 - 21:00
  • weekend godz. 09:00-20:00
Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o medycynie komórkowej.

W dzisiejszych czasach kobiety są świadome, że jednej z nich na osiem grozi zachorowanie na raka piersi. Co roku wiele kampanii podnoszących świadomość koncentruje się na identyfikacji czynników ryzyka, corocznych badaniach przesiewowych, wczesnej diagnostyce i późniejszym lecze­niu raka piersi. Wiele kobiet poddawanych jest corocznej mammografii w nadziei na wczesne wykrycie raka piersi. Jednakże po wielu latach jej stosowania na dużej liczbie kobiet podkreśla się zagrożenia oraz dyskutuje nowe wy­tyczne. Chociaż do każdej kobiety i jej lekarza należy okre­ślenie przydatności rutynowej mammografii, to jednak wielu ekspertów odnosi się teraz krytycznie do corocznej mammografii u każdej kobiety w wieku ponad 40 lat.

Z niedawno opublikowanego badania' w British Medical Jo­urnal wynika, że po dwudziestu pięciu lat obserwacji około 90.000 kobiet nie stwierdzono znaczącego zmniejszenia zgo­nów z powodu raka piersi dzięki rutynowej mammografii. W grupie poddawanej mammografii dwadzieścia dwa procent przypadków raka sutka niepotrzebnie zdiagnozowano i pod­dano zbytecznemu leczeniu. Oznacza to, że te zdrowe kobiety poddawano powtarzanej mammografii, biopsjom, kolejnym operacjom i innym nieprzyjemnym zabiegom leczenia raka sutka, który nie był niebezpieczny.

Oprócz raka piersi i rutynowej mammografii, tomografia komputerowa i inne radiologiczne badania przesiewowe w kierunku nowotworów płuc i tarczycy są także przedmiotem poważnych kontrowersji, z niejasnymi zaleceniami. Te pro­gramy badań przesiewowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, jeśli chodzi o zmniejszenie liczby zgonów na póź­nych stadiach raka. Z drugiej strony wystąpiło nadmierne zwiększenie w zakresie diagnozowania i leczenia nowotwo­rów na wczesnym stadiach i w stanach przedrakowych, zwłaszcza w odniesieniu do piersi, prostaty i tarczycy.

Kilka czynników określa przydatność mammografii dla kon­kretnej kobiety. Ogólne zalecenie corocznej mammografii dla wszystkich kobiet w wieku powyżej 40 lat niesie poważne zagrożenie związane z powtarzanym narażeniem na promie­niowanie. Sutki, tarczyca, szpik kostny, przewód pokarmowy i narządy rozrodcze są bardziej podatne na uszkodzenie z po­wodu promieniowania na skutek ciągłej aktywności komórek wzrostowych w tych tkankach. Narażenie na promieniowanie może się zmieniać przy każdej mammografii zależnie od uży­tej aparatury i osoby przeprowadzającej badanie przesiewowe. Czasami promieniowanie z jednej mammografii może być równe 75 badaniom radiologicznym klatki piersiowej. W artykule przeglądowym2 podsumowaliśmy zagrożenia zwią­zane z narażeniem na promieniowanie przy różnych techno­logiach badań przesiewowych oraz to, w jaki sposób mikroskładniki odżywcze chronią organizm. Mikroskładniki odżywcze, takie jak ekstrakt z zielonej herbaty, kwercetyna, resweratrol i wiele innych chronią szybko dzielące się ko­mórki oraz struktury komórkowe, takie jak DNA, chromo­somy i mitochondria. Kurkumina chroni nie tylko wrażliwe na promieniowanie układy narządów, ale również zwiększa aktywność genów odpowiedzialnych za śmierć komórek no­wotworowych. Witamina C, E i N-acetylocysteina chronią komórki, o ile zażycie nastąpi natychmiast po ekspozycji na promieniowanie.

Stany przedrakowe, takie jak rak nieinwazyjny przewodowy sutka (DCIS) są coraz częściej diagnozowane i leczone jako rak sutka, ponieważ mogą one być wykryte tylko w mammo­grafii. DCIS jest nagromadzeniem nieprawidłowych komórek, obecnych tylko w przewodach mlecznych, bez jakiegokolwiek wyczuwalnego zgrubienia. Taka diagnoza właściwie nie ist­niała przed wprowadzeniem rutynowej mammografii. Obecnie jednak DCIS stanowi 20% wszystkich raków sutka.

Otwarta dyskusja z lekarzem pozwala każdej kobiecie na de­cyzję, czy chce mieć mammogram i jednocześnie zminimalizo­wać ryzyko zdrowotne takiego obrazowania radiologicznego. Ponadto bardzo ważne jest zapewnienie optymalnej dziennej dawki przeciwutleniaczy i zwiększenie jej w razie potrzeby.

Strona aktualności Nauki o zdrowiu
Niniejsza informacja jest dostarczana dzięki uprzejmości Instytutu Badawczego dr Ratha. Kierowany przez dwóch byłych współpra­cowników dwukrotnego laureata Nagrody Nobla Linusa Paulinga (zm. w 1994 r.), Instytut ten stał się liderem przełomowych badań nad naturalnymi metodami ochrony zdrowia w zakresie raka, cho­rób układu krążenia i innych powszechnych chorób. Instytut jest jednostką w 100% zależną od niedochodowej Fundacji Dr. Ratha.

Przełomowy charakter tych badań stanowi zagrożenie dla liczonego w miliardach dolarów, farmaceutycznego "biznesu zarabiania na chorobie." Nie jest zaskoczeniem, że przez wiele lat lobby farma­ceutyczne atakowało Dr Ratha i jego zespół badawczy, próbując wyciszyć ich przesłanie. Nadaremnie. Podczas tej bitwy dr Rath stał się znanym na całym świecie zwolennikiem medycyny naturalnej mówiąc: "Nigdy w historii medycyny naukowcy nie byli tak zaciekle atakowani za swoje odkrycia. To nam przypomina, że zdrowie nie jest nam dane dobrowolnie, ale musimy o nie walczyć."

 

 

Dr. Rath Koalicja Medycyna komórkowa Suplementy

Ta witryna korzysta z plików cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Pliki cookies są wykorzystywane do realizacji usługi, tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności odwiedzających oraz zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu.
Ok