• +48 606 695 009
  • Prosimy o kontakt:
  • pon.-pt. godz. 17:00 - 21:00
  • weekend godz. 09:00-20:00
Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o medycynie komórkowej.

Choroby dziąseł dotykają wszystkich i nie są wyłącznie chorobami wieku dziecięcego. Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) szacuje, że około po­łowa dorosłych Amerykanów wykazuje tendencję do za­awansowanej choroby dziąseł w czasie rozpoznania. Jest tak dlatego, że choroby dziąseł rzadko wywołują nieprzy­jemne objawy przed ich późnymi stadiami. Podczas gdy lekarze szukają konkretnych objawów do zdiagnozowania choroby dziąseł, niektóre objawy mogą wskazywać na pod­stawowe problemy z dziąsłami. Objawy takie jak zaczer­wienienie, obrzęk i bolesne dziąsła, krwawienie podczas szczotkowania i nitkowania zębów, nieświeży oddech, stały lub niemiły smak w ustach z powodu infekcji bakteryjnej w kieszonkach dziąsłowych uzasadniają zatroskanie i dal­szą ocenę sytuacji. Istnieją badania potwierdzające zwią­zek między chorobami dziąseł a innymi chorobami ogólnoustrojowymi, takimi jak choroby serca, udar, reu­matoidalne zapalenie stawów, cukrzyca i wiele innych.

 

Choroba dziąseł rozpoczyna się od infekcji i zapalenia dzią­seł. Ma ona dwa etapy: zapalenie dziąseł i zapalenie przyzę­bia. Zapalenie dziąseł jest łagodniejsze, z małym lub żadnym dyskomfortem, bakterie w tworzącej się płytce nazębnej po­woli niszczą szczeliny dziąsłowe, co prowadzi do krwawienia dziąseł. Zapalenie przyzębia jest zaawansowanym stadium, kiedy kieszonki zębowe prowadzą do niszczenia wspierają­cych tkanek miękkich i kości.

Chociaż niewłaściwa higiena jamy ustnej jest jednym z głów­nych czynników przyczyniających się do chorób dziąseł, in­nymi czynnikami ryzyka są palenie, zmiany hormonalne (w okresie dojrzewania, ciąży, czy menopauzy), predyspozycje ge­netyczne i choroby ogólnoustrojowe, w tym cukrzyca i prze­wlekły niedobór mikroskładników odżywczych, takich jak witamina C, lizyna i prolina. Witamina C i lizyna są najważ­niejszymi mikroskładnikami odżywczymi wymaganymi do bu­dowy zdrowej tkanki kolagenowej, łączącej zęby z dziąsłami.
Zaprojektowaliśmy pilotażowe badanie kliniczne dla udoku­mentowania skutków określonych kombinacji mikroskładników odżywczych u pacjentów z zapaleniem przyzębia*. Wybraliśmy "krwawienie przy sondowaniu" (BOP) jako miarę diagnostyczną do oceny skuteczności. Przez dwanaście tygodni uczestnicy badania pobierali mieszankę witaminy C, lizyny, proliny i innych mikroskładników odżywczych nie­zbędnych dla zdrowego kolagenu.

Średni BOP na początku badania wynosił 60%, co odpowiada zaawansowanemu stadium choroby dziąseł. BOP zaczął spa­dać po sześciu tygodniach stosowania programu mikroskład­ników odżywczych i spadł do 14% pod koniec ośmiu tygodni. To trwało aż do końca badania u wszystkich uczestników. Od­notowaliśmy także znaczącą poprawę jędrności dziąseł i zmniejszenie spontanicznego krwawienia dziąseł.

Konwencjonalna stomatologia leczy paradontozę za pomocą procedur takich jak usuwanie kamienia nazębnego i wygła­dzanie powierzchni korzeni oraz dodatkowo wykorzystuje za­biegi chirurgiczne i implanty dentystyczne. Dla większości ludzi te procedury są bardzo inwazyjne i kosztowne. Nasze badanie dostarcza dowodu, że prosta kombinacja specyficz­nych mikroskładników odżywczych jest tanim i skutecznym sposobem utrzymania dziąseł w zdrowym stanie jako uzupeł­nienie regularnej i dokładnej higieny jamy ustnej. Ponadto suplementacja mikroskładnikami odżywczymi daje także wiele innych korzyści dla ogólnego stanu zdrowia.

Strona aktualności Nauki o zdrowiu
Niniejsza informacja jest dostarczana dzięki uprzejmości Instytutu Badawczego dr Ratha. Kierowany przez dwóch byłych współpra­cowników dwukrotnego laureata Nagrody Nobla Linusa Paulinga (zm. w 1994 r.), Instytut ten stał się liderem przełomowych badań nad naturalnymi metodami ochrony zdrowia w zakresie raka, cho­rób układu krążenia i innych powszechnych chorób. Instytut jest jednostką w 100% zależną od niedochodowej Fundacji Dr. Ratha.

Przełomowy charakter tych badań stanowi zagrożenie dla liczonego w miliardach dolarów, farmaceutycznego "biznesu zarabiania na chorobie." Nie jest zaskoczeniem, że przez wiele lat lobby farma­ceutyczne atakowało Dr Ratha i jego zespół badawczy, próbując wyciszyć ich przesłanie. Nadaremnie. Podczas tej bitwy dr Rath stał się znanym na całym świecie zwolennikiem medycyny naturalnej mówiąc: "Nigdy w historii medycyny naukowcy nie byli tak zaciekle atakowani za swoje odkrycia. To nam przypomina, że zdrowie nie jest nam dane dobrowolnie, ale musimy o nie walczyć."

 

 

Dr. Rath Koalicja Medycyna komórkowa Suplementy

Ta witryna korzysta z plików cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Pliki cookies są wykorzystywane do realizacji usługi, tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności odwiedzających oraz zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu.
Ok