• +48 606 695 009
  • Prosimy o kontakt:
  • pon.-pt. godz. 17:00 - 21:00
  • weekend godz. 09:00-20:00
Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje o medycynie komórkowej.

 

KORONAWIRUS COVID-19

STRESZCZENIE

Optymalne zaopatrzenie w mikroskładniki odżywcze jest jedynym naukowo udowodnionym sposobem na poprawę ogólnej obrony immunologicznej przed infekcjami, co jest dobrze udokumentowane w każdym podręczniku biologii. Przedstawione w tej publikacji badanie dostarcza naukowych dowodów na to, że specyficzna formuła mikroelementów jest skutecznym narzędziem w walce z pandemią COVID-19.

Zarówno SARS-CoV-2 – wirus wywołujący obecną pandemię – jak i inne koronawirusy przedostają się do komórek organizmu poprzez specyficzny receptor – enzym konwertujący angiotensynę typu II (ACE2). Receptor ACE2 ulega ekspresji w wielu typach komórek, w tym w komórkach nabłonka płuc, a także w komórkach śródbłonka układu naczyniowego.

W oparciu o nasze wcześniejsze badania, które wykazały, że określone mikroskładniki odżywcze mogą blokować kilka różnych mechanizmów infekcji wirusowej, przetestowaliśmy skuteczność tych naturalnych związków w hamowaniu ekspresji receptora ACE2 na ludzkich komórkach śródbłonka i komórkach nabłonka układu oddechowego.

Nasze wyniki pokazują, że specyficzna formuła mikroskładników odżywczych zawierająca witaminę C, aminokwasy, polifenole i pierwiastki śladowe jest w stanie zablokować ten wirusowy „punkt dostępu” do organizmu zarówno w normalnych warunkach, jak i przy stanach zapalnych, które są związane z infekcjami.

Z tego też względu dieta bogata w witaminy oraz suplementacja mikroskładnikami odżywczymi powinna być stosowana jako skuteczna, bezpieczna i przystępna cenowo strategia zdrowia publicznego w celu zwalczania pandemii COVID-19 i zapobiegania wybuchów przyszłych epidemii. Optymalizacja poziomu mikroelementów całej populacji powinna stanowić podstawę każdej globalnej strategii, która pomoże zapobiec przyszłym pandemiom na całym świecie, w tym w krajach rozwijających się.


WPROWADZENIE

Pandemia koronawirusa (COVID-19): Skala problemu

Pandemia koronawirusa 2019 (COVID-19) jest jednym z największych zagrożeń dla ludzkości naszych czasów. W wielu krajach na całym świecie pandemia ta nadal trwa i stanowi znaczące zagrożenie dla zdrowia milionów ludzi. Poprzez ogromne koszty związane ze zwalczaniem obecnej pandemii sytuacja ekonomiczna  przyszłych pokoleń jest w tym momencie również zagrożona.

Ponadto, podczas gdy ludzkość nadal zmaga się z obecną pandemią koronawirusa, to eksperci już teraz ostrzegają przed „drugą falą” i przyszłymi pandemiami z nieznanymi jeszcze patogenami (Wang LF 2020). Biorąc pod uwagę skumulowane szkody zdrowotne i ekonomiczne, jakie takie przyszłe pandemie mogłyby w przewidywalny sposób spowodować dla ludzkości, konieczne jest szybkie opracowanie strategii zdrowia publicznego, które skutecznie zmniejszą ryzyko przyszłych pandemii.

Warunek wstępny pandemii

Wybuch pandemii zależy od dwóch głównych czynników: agresywności wirusa/patogenu oraz od siły naszego układu odpornościowego. Pandemia rozwija się, gdy układ odpornościowy światowej populacji jest osłabiony i nie jest w stanie oprzeć się agresywnemu wirusowi lub innemu patogenowi.  Jedynym naukowo udowodnionym sposobem na ogólne wzmocnienie układu odpornościowego człowieka i lepsze zabezpieczenie przed wieloma czynnikami zakaźnymi jest optymalne odżywianie, w szczególności spożycie mikroskładników odżywczych – witamin, minerałów i innych mikroelementów – w postaci diety bogatej w witaminy lub odpowiednich suplementów diety.

Niedobór mikroskładników odżywczych a pandemia koronawirusa

Obecna infekcja koronawirusem mogła przekształcić się w pandemię, tylko dlatego, ponieważ „żywi się” szeroko rozpowszechnioną, istniejącą już wcześniej pandemią: chronicznym niedoborem mikroskładników odżywczych, który dotyka setek milionów ludzi na całym świecie.

Wszystkie te „newralgiczne punkty „, w których obecna pandemia rozprzestrzeniła się szczególnie szybko, potwierdziły tę tezę. Te punkty obejmują kraje rozwijające się, jak również słabe gospodarczo kraje uprzemysłowione, duże miasta i metropolie, domy starców i podobne instytucje – a nawet załogi okrętów wojskowych, które pozostają na morzu przez dłuższy czas. Wszystkie te newralgiczne punkty charakteryzują się niedożywieniem lub konsumpcją żywności przetworzonej o niskiej zawartości mikroelementów. Wspólnym mianownikiem łączącym je wszystkie jest chroniczny niedobór mikroskładników odżywczych.

Kluczowy mechanizm infekcji koronawirusowej

Pandemia COVID-19 została wywołana przez wirusa oznaczonego jako SARS-CoV-2, należącego do grupy wirusów wywołujących zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS).  Ta choroba zakaźna rozpoczęła się jako regionalna epidemia w Chinach i szybko rozprzestrzeniła się, przeobrażając się w globalną pandemię (Poon 2020, Wang 2020, Zhu 2020).

Jedynym znanym komórkowym „punktem wejścia”, przez który koronawirusy mogą infekować komórki organizmu, jest receptor II typu konwertujący angiotensynę (ACE2) (Lan 2020, Li W 2003, Hoffman 2005, Yan 2020, Zhou 2020). Ta komórkowa „brama wejściowa” jest wspólna dla wirusa wywołującego COVID-19 oraz innych koronawirusów, które wywołały wcześniejsze pandemie (Correa-Giron 2020, Wit 2016).

ACE2 jest integralnym białkiem w błonie komorkowej obecnym w wielu typach komórek w organizmie człowieka, o szczególnie silnej ekspresji w układzie oddechowym, sercowo-naczyniowym, pokarmowym i moczowym. Wśród typów komórek wykazujacych ekspresje ACE2, szczególnie dobrze zbadano komórki śródbłonka naczyń oraz komórki nabłonka układu oddechowego. Komórki wykazujące ekspresję ACE2 mogą być komórkami docelowymi, a ich rozmieszczenie w organizmie człowieka może wskazywać na potencjalne drogi zakażenia wirusem SARS (Hamming 2004, Wan 2020).

COVID 19 – choroba ogólnoustrojowa

Na początku obecnej pandemii – COVID-19 uważany był przede wszystkim za chorobę zakaźną dotykającą płuca (układ oddechowy). Wkrótce jednak okazało się, że nowy koronawirus wpływa również bezpośrednio na komórki śródbłonka, wewnętrzną okładzinę komórkową ściany naczynia krwionośnego (Varga 2020). W porównaniu do wirusa grypy, który jest przyczyną grypy pospolitej, koronawirusy często występują wewnątrz komórek śródbłonka, a COVID-19 związany jest z dziewięciokrotnie większą częstotliwością występowania mikroskopijnych zakrzepów krwi (mikrozakrzepów) wzdłuż ścianek naczyń krwionośnych (Ackermann 2020).

Uogólnione zapalenie komórek śródbłonka wzdłuż układu naczyń krwionośnych (zapalenie śródbłonka) jest dziś uważane za jeden z powodów, dla których COVID-19 może dotyczyć zasadniczo wszystkich narządów (Pons 2020, Mosleh 2020), w tym serca (Bavishi, 2020), mózgu (Koralnik 2020) i innych organów. Tak więc każda skuteczna terapia przeciwko COVID-19 musi nie tylko skutecznie chronić płuca, ale także układ naczyniowy.

Ograniczenia dotyczące szczepionek

Obecnie światowa uwaga skupia się na znalezieniu szczepionki przeciwko COVID-19 w nadziei, że szczepionka ta pomoże zakończyć nie tylko obecną pandemię, ale również zapewnić pewną ochronę przed innymi w przyszłości. Oczywiście, jest to nieprawda. Bo nawet gdyby potencjalna szczepionka okazała się teraz skuteczna  przeciwko COVID-19, to mogłaby być skuteczna tylko przeciwko temu konkretnemu wirusowi – i tylko temu. Ograniczenie globalnych strategii zdrowotnych jedynie do szczepionki przeciwko COVID-19 nieuchronnie pozostawia ludzkość bez ochrony przed wieloma przyszłymi potencjalnymi pandemiami.

Pilna potrzeba długoterminowych globalnych strategii zdrowotnych

Oczywiste jest, że istnieje ogromna potrzeba opracowania skutecznych globalnych strategii zdrowotnych, które wykraczałyby poza rozwiązanie obecnej pandemii. Te długoterminowe i globalne strategie w zakresie zdrowia powinny spełniać następujące kryteria: 1. Skuteczność w obecnej pandemii. 2. Skuteczność we wzmacnianiu układu odpornościowego ludności na całym świecie, aby pomóc w zapobieganiu przyszłym pandemiom – w tym również tym wywoływanym przez nieznane jeszcze czynniki zakaźne. Bezpieczeństwo i przystępność cenowa, tak aby ludzie na całym świecie mogli z niej korzystać; jest szczególnie ważna, ponieważ każda globalna strategia walki z pandemią może odnieść sukces jedynie wówczas, gdy będzie działać na rzecz najbiedniejszej części ludzkości.

Uzasadnienie naszych badań

Przez lata z powodzeniem przetestowaliśmy konkretne mikroskładniki odżywcze jako naturalne inhibitory infekcji wirusowych i określiliśmy wspólne cele biologiczne dla tych naturalnych związków – niezależne od konkretnych typów wirusów. Nasze badania wykazały, że witamina C, szczególnie w połączeniu z innymi naturalnymi związkami, takimi jak: lizyna, ekstrakt z zielonej herbaty, kwercetyna i innymi mikroelementami, może wpływać na kluczowe mechanizmy związane z zakażeniem wirusem ludzkiej grypy H1N1 (Jariwalla 2007), ptasiej grypy H5N1 (Deryabin 2008), ptasiej grypy H9N2 in vitro i in vivo (Barbour 2009) oraz HIV (Jariwalla 2010). Mikroelementy te skutecznie hamowały infekcyjność wirusow, ich namnażanie i rozprzestrzenianie i mogły chronić zainfekowane tkanki przed uszkodzeniami związanymi z zakażeniem. Ponadto te naturalne składniki miały lepszą skuteczność w ochronie np. komórek zakażonych wirusem ptasiej grypy niż leki przeciwwirusowe, takie jak Tamiflu i Amantadyna (Deryabin 2008).

Wiedzę tę wykorzystaliśmy również przy obecnej pandemii i zbadaliśmy skuteczność tych mikroskładników odżywczych w hamowaniu komórkowej ekspresji receptorów ACE2 – wykorzystywanych przez koronawirusa w celu wejścia do komórki – w nabłonku płuc i komórkach śródbłonka naczyniowego.


 

MATERIAŁY I METODY

Odczynniki

Wszystkie odczynniki, jeśli nie wskazano inaczej, zostały dostarczone przez Sigma/Millipore.

Kultury komórkowe

Ludzkie komórki nabłonkowe dróg oddechowych (zwane dalej z angielskiego SAEC; firmy ATCC) były hodowane na podłożu wzrostowym (ATCC) w plastikowych kolbach w temperaturze 37°C i 5% stężeniu CO2. W doświadczeniu z SAEC, zastosowano pasaż komorek 5-7 oraz 96-dołkowe  pokryte kolagenem płytki plastikowe (Corning), w których w 100 μL pożywki hodowano  komórki do osiągnięcia ich spójnej warstwy przez 4-7 dni. Ludzkie komórki śródbłonka aorty (zwane dalej z angielskiego HAEC, firmy Lonza) hodowano w pożywce wzrostowej EGM-2 (Lonza) w plastikowych kolbach w  temperaturze 37 °C przy 5% stężeniu CO2. W eksperymencie komórki na 5-7 pasażach naniesiono na pokryte kolagenem 96-dołkowe plastikowe płytki (Corning), w których w  100 μl pożywki EGM-2 hodowano komórki do osiągnięcia ich spójnej warstwy przez 3-5 dni.

Suplementacja komórkowa

Zastosowana w badaniu formuła mikroskładników odżywczych została opracowana w Instytucie Badawczym dr Ratha (San Jose, Kalifornia). Formula rozpuszczona w 0,1N HCl zgodnie z protokołem US Pharmacopeia (USP 2040)  została oznaczona jako roztwór podstawowy.  W celach doświadczalnych komórkom na pożywce wzrostowej podawano wskazane dawki formuły w 100 μL/dołek przez 3-7 dni. Stężenie robocze suplementu wyrażano jako milionowe części stężenia podstawowego na ml (mpsc/mL). Skład formuły oraz stosowane w doświadczeniach dawki przedstawiono w tabeli 1. Proces zapalny w komórkach SAEC został wywołany przez współinkubację z 10 ng/ml ludzkiego czynnika TNF alfa lub z 100 ng/ml ludzkiej interleukiny-6 (Sigma).

Badanie ACE2 ELISA

Dołki z płytkami hodowlanymi zostały dwukrotnie przepłukane solą fizjologiczną buforowaną fosforanami (PBS) i utrwalone 3% roztworem formaldehydu/0,5% Triton X100/PBS przez 1h w temperaturze 4°C, a następnie czterokrotnie przepłukane PBS. Następnie dodano 200 μL 1% albuminy surowicy bydlęcej BSA (Sigma) w PBS. Płyta była następnie inkubowana przez noc w temperaturze 4°C. Poliklonalne królicze przeciwciała antyACE-2 (Sigma) dodano do 100 μL 1%BSA/PBS i inkubowano 1.5 godziny w temperaturze pokojowej (RT). Po trzech cyklach przemycia z 0,1% BSA/PBS, do dołków dodano 100 μL króliczych przeciwciał anty-IgG sprzężonych z peroksydazą chrzanową (HRP, Sigma) na 1 h w temperaturze pokojowej (RT). Po trzech cyklach płukania 0,1%BSA/PBS pozostałą aktywność HRP oznaczono poprzez inkubację 100 μL roztworu substratu TMB (Sigma) przez 20 min w RT, po czym dodano 50 μL 1N H2SO4 i dokonano pomiaru gęstości optycznej przy długości fali 450 nm za pomocą czytnika mikropłytek (Molecular Device). Wyniki są wyrażone jako procent kontroli bez dodatków (wartość średnia +/- SD, n=6). Średnia wartość kontroli nieswoistej (dołki inkubowane bez przeciwciała antyACE2) (n=6) została odjęta od wszystkich wartości próbek.

https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/table-1-pl-249x300.jpg 249w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/table-1-pl-850x1024.jpg 850w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/table-1-pl-768x925.jpg 768w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/table-1-pl-1275x1536.jpg 1275w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/table-1-pl-1700x2048.jpg 1700w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/table-1-pl-640x771.jpg 640w" sizes="(max-width: 1831px) 100vw, 1831px" width="1831" height="2206">Tabela 1: Zestawienie i stężenie badanych mikroskładników odżywczych

WYNIKI

Specyficzna formuła mikroskładników zmniejsza ekspresję receptora ACE2

Wpływ badanej formuły mikroelementów na ekspresję komórkową ACE2 przedstawiono na wykresie 1A dla komórek śródbłonka aorty ludzkiej [HAoEC] oraz na wykresie 1B dla komórek ludzkiego płuca (ludzkie komórki nabłonkowe dróg oddechowych, SAEC).

W każdym typie komórek specyficzna formuła mikroelementów była w stanie obniżyć ekspresję tych wirusowych „drzwi wejściowych do komórek” w sposób zależny od stężenia. Spadek ekspresji ACE2 dla najwyższego badanego stężenia mikroskładników odżywczych wyniósł 50% w komórkach śródbłonka i 41% w komórkach nabłonkowych dróg oddechowych.

https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-1-pl-300x161.jpg 300w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-1-pl-1024x551.jpg 1024w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-1-pl-768x413.jpg 768w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-1-pl-1536x827.jpg 1536w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-1-pl-640x345.jpg 640w" sizes="(max-width: 1696px) 100vw, 1696px" width="1696" height="913">

https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-2-pl-300x161.jpg 300w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-2-pl-1024x551.jpg 1024w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-2-pl-768x413.jpg 768w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-2-pl-1536x827.jpg 1536w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-2-pl-640x345.jpg 640w" sizes="(max-width: 1696px) 100vw, 1696px" width="1696" height="913">Wykres 1: Wpływ badanej formuły mikroskładników odżywczych na ekspresję ACE2 w ludzkich komórkach śródbłonka aorty (A) i komórkach nabłonkowych dróg oddechowych (B). Zwiększenie stężenia specyficznej mieszanki mikroskładników odżywczych może hamować ekspresję receptora ACE2 i w komórkach śródbłonka aorty ludzkiej o 50% (A) oraz w komórkach nabłonkowych dróg oddechowych o 41% (B).

Mikroskładniki odżywcze hamują ekspresję receptora ACE2 przy stanach zapalnych

Każdej infekcji, w tym COVID-19, towarzyszy stan zapalny. Procesy zapalne są generalnie mediowane przez biologiczne cząsteczki sygnału zwane cytokinami.  Zakażenia COVID-19 wiążą się ze wzrostem stężenia różnych cytokin zapalnych, w tym czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-α). Wykazano, że TNF-α odgrywa kluczową rolę w koordynacji sieci sygnałów cytokinowych i został opisany jako „główny regulator” produkcji cytokin prozapalnych przy wielu chorobach zapalnych.

https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-3-pl-300x184.jpg 300w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-3-pl-1024x628.jpg 1024w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-3-pl-768x471.jpg 768w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-3-pl-640x392.jpg 640w" sizes="(max-width: 1489px) 100vw, 1489px" width="1489" height="913">Wykres 2: Wpływ specyficznej formuły mikroskładników odżywczych na ekspresję ACE2 w komórkach nabłonkowych dróg oddechowych w obecności cytokiny zapalnej TNF- α (10 ng/ml)

Wyniki przedstawione na wykresie 2 pokazują, że zastosowana formuła mikroelementów przy 30 mpsc (milionowa część stężenia podstawowego) hamowała ekspresję ACE2 o 41% w normalnych warunkach hodowli komórkowej. Ten efekt hamujący był jednak wyraźniejszy w obecności TNF- α i skutkował obniżeniem ekspresji ACE2 aż o 81%. Oznacza to, że działanie hamujące tej specyficznej formuły mikroskładników odżywczych zostało istotnie wzmocnione w komórkach nabłonka płuc poddanych działaniu cytokin zapalnych związanych z zakażeniami wirusowymi i innymi.

Znaczenie synergii mikroskładników odżywczych w kontroli ekspresji ACE2

W celu zweryfikowania działania badanej formuły mikroskładników odżywczych, oceniliśmy również skuteczność działania jej poszczególnych składników na hamowanie produkcji receptora ACE2 w komórkach nabłonkowych dróg oddechowych.

Wyniki przedstawione na wykresie 3 pokazują, że wszystkie poszczególne mikroskładniki, tj. kwas askorbinowy (witamina C), roślinny polifenol: galusan epigalokatechiny (EGCG), kwercetyna, N-acetylocysteina jako prekursor biologicznego antyoksydacyjnego glutationu, a także naturalne aminokwasy: lizyna i prolina były w stanie w różnym stopniu obniżyć ekspresję receptora ACE 2.

Należy jednak zaznaczyć, że skuteczne dawki tych różnych związków naturalnych, wymagane do obniżenia ekspresji komórkowej receptora ACE2, muszą być znacznie wyższe w porównaniu do ilości tych samych związków naturalnych użytych jako część składowa badanej formuły mikroelementów.

Tak więc, przytoczona w tym badaniu formuła mikroelementów służy jako przykład „synergii”- ważnej zasadzie biologii. Synergia opisuje konkretne interakcje związków biologicznych – w tym przypadku mikroskładników odżywczych – współdziałających ze sobą w celu uzyskania efektu, którego nie można uzyskać z żaden składnik odżywczy stosowanego indywidualnie w określonej dawce. Synergia osiąga maksymalny efekt biologiczny poprzez regulację metabolizmu komórkowego i nie wymaga dużych ilości pojedynczych związków bioaktywnych.

https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-4-pl-e1595341246223-300x232.jpg 300w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-4-pl-e1595341246223-1024x791.jpg 1024w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-4-pl-e1595341246223-768x593.jpg 768w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-4-pl-e1595341246223-1536x1187.jpg 1536w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-4-pl-e1595341246223-640x494.jpg 640w" sizes="(max-width: 1592px) 100vw, 1592px" width="1592" height="1230">Fig. 3. Changes in ACE2 expression in small airway epithelial cells (SAEC) in the presence of various micronutrients applied at higher concentrations than the ones present in the nutrient mixture.


 

DYSKUSJA

Nowe podejście do kontroli pandemii koronawirusów

Receptor ACE2 jest kluczową strukturą komórek ludzkiego organizmu, który pośredniczy w wiązaniu i dostępie do komórek koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, będących przyczyną pandemii COVID 19. Nasze badania pokazują, że specyficzna formuła mikroskładników odżywczych może znacząco zmniejszyć ekspresję tych komórkowych „punktów wejścia” w ludzkich komórkach płuc (komórki nabłonka płuc) oraz w komórkach naczyniowych (komórki śródbłonka).

Ponadto, ponieważ wszystkie znane koronawirusy wykorzystują receptor ACE2 do zainfekowania komórek ludzkiego organizmu, dlatego też przedstawione tu wyniki są istotne dla rozwoju strategii zdrowia publicznego w obliczu obecnej pandemii. Ponadto, nasze odkrycia oferują perspektywę znacznego zmniejszenia ryzyka pandemii wywołanych innymi koronawirusami – takimi jak SARS-CoV-1 lub MERS-CoV – oraz wybuchu przyszłych pandemii z pojawiającymi się mutacjami tychże koronawirusów.

Udowodniona przez nas skuteczność działania specyficznej formuły mikroskładników odżywczych znacznie obniżająca ekspresję wiążącego wirusa receptora ACE2 mogłaby być potencjalnie jeszcze bardziej wzmocniona poprzez identyfikację dodatkowych naturalnych związków, które uzupełniałyby ten skład.

Nasze badania potwierdzają wcześniejsze doniesienia obserwacyjne, w których wysokie dawki dożylnej witaminy C lub innych indywidualnych witamin były z powodzeniem stosowane w leczeniu klinicznym pacjentów dotkniętych COVID-19 (Shanghai Medical Association, 2020). Dotychczasowe badania naukowe ustalające mechanizm działania takich mikroelementów na koronawirusa były jednak nieliczne, albo nie istniały. Ten brak danych naukowych mógłby również tłumaczyć, dlaczego w walce z obecną pandemią mikroskładniki odżywcze były w dużej mierze nieobecne w zaleceniach rządów i organizacji międzynarodowych. Wyniki przedstawione w niniejszej publikacji powinny pomóc w wypełnieniu tej luki.

Według naszej wiedzy jest to pierwszy raport dostarczający naukowego dowodu na skuteczność działania specyficznej formuły naturalnych związków hamujący kluczowy mechanizm wnikania koronawirusa do komórek ludzkiego organizmu.


 

Synergia mikroskładników odżywczych jest kluczem

Warto zauważyć, że każdy pojedynczy składnik tej przebadanej formuły mikroskładników odżywczych jest w stanie również indywidualnie regulować ekspresję receptorów ACE2 w ludzkich komórkach. Zastosowana w naszych badaniach zasada synergii składników odżywczych pozwala osiągnąć pożądany efekt komórkowy przy znacznie niższym stężeniu mikroskładników odżywczych w porównaniu do tych osiąganych przy ich zastosowaniu indywidualnym. Uzyskanie wyższych stężeń poszczególnych mikroelementów w osoczu ludzkim na ogół wymaga podania dożylnego, natomiast stężenie składników odżywczych w badanym składzie jest osiągane poprzez optymalną suplementację doustną.

Rozpatrywanie COVID-19 jako choroby systemowej z naciskiem na układ oddechowy i naczyniowy

Poza płucami, zakażenie COVID-19 wpływa również na układ sercowo-naczyniowy zarażonych pacjentów, ponieważ SARS-CoV ma duże powinowactwo do infekcji komórek śródbłonka naczyń.  Fakt ten przyczynia się do szczególnej agresywności obecnej pandemii koronawirusa (Ackermann, 2020, Pons 2020, Mosleh 2020) i powszechnego uszkodzenia innych narządów.

Dlatego tak ważne jest, aby udokumentować, że opracowana przez nas formuła mikroelementów jest w stanie nie tylko regulować receptor ACE 2 w komórkach płuc (nabłonkowych), ale także w komórkach naczyniowych (śródbłonkowych). Otwiera to drogę do wykorzystania tej formuły mikroskładników nie tylko do zmniejszenia infekcji płuc przez koronawirusa, ale również do ochrony układu sercowo-naczyniowego przed szkodliwym wpływem takiej infekcji.

Układ naczyniowy jest drogą rozprzestrzeniania się tej infekcji na praktycznie wszystkie inne narządy organizmu, co tłumaczy niewydolność wielonarządową jako przyczynę wysokiej śmiertelności w czasie obecnej pandemii. Znaczne zmniejszenie ekspresji „punktów wejściowych” wirusa na powierzchni komórek śródbłonka naczyń powinno prowadzić do wyraźnego zmniejszenia rozprzestrzeniania się infekcji na układ naczyniowy, minimalizując infekcję innych organów, a tym samym znacznie zmniejszając śmiertelność zakażonych pacjentów.

Odpowiedź na ” burzę cytokinową”

Zaawansowane stadium infekcji koronawirusowej charakteryzuje się eskalacją „walki biologicznej” pomiędzy czynnikiem zakaźnym a własnym systemem obronnym organizmu. Ta walka stanowi podstawę stanu zapalnego. Zaawansowanym etapom zakażenia koronawirusem towarzyszy nadmierna reakcja zapalna, za którą odpowiadają cytokiny zapalne. Obejmuje to zwiększenie liczby IL-1, IL-6 i IL-10, TNF-alfa i wielu innych cytokin oraz zwiększenie liczby białych krwinek, które są kluczowe dla obrony immunologicznej, takich jak neutrofile,  natualne komórki zabójcze (NK), T-krwinki pomocnicze i komórki dendrytyczne [Li G 2020, Chua 2020]. Właśnie ta intensywna biologiczna komunikacja mająca na celu walkę z zakażeniem została opisana jako „burza cytokinowa” [Li G 2020, Chua 2020].

Ponieważ liczba wyrażonych receptorów ACE2 jest związana z wyższym stadium zapalnym, to spadek liczby produkowanych białek ACE2 byłby logicznie związany ze zmniejszeniem stanu zapalnego. Aby zbadać tę zależność i zasymulować rzeczywistą sytuację, jak to ma miejsce w przypadku zakażenia koronawirusem, stymulowaliśmy komórki nabłonka płuc czynnikiem martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa), głównym regulatorem burzy cytokinowej (Parameswaran 2010).

Nasze wyniki pokazują, że w środowisku zapalnym, tj. w obecności podwyższonego poziomu TNF-alfa, mikroelementy są jeszcze bardziej skuteczne i mogą obniżyć ekspresję receptora ACE2 o ponad 80% (wykres 2). Biorąc pod uwagę fakt, że białko ACE2 nie tylko określa tempo wnikania wirusa do komórek, ale także bierze udział w aktywnym wydzielaniu cytokin zapalnych (Li G, 2020), podtrzymując tym samym środowisko prozapalne, to wyniki te nie mogą być przecenione. Przetestowana w tym badaniu mieszanka mikroskładników odżywczych jest zdolna do przerwania błędnego cyklu pomiędzy zakażeniem koronawirusem -> zwiększeniem ekspresji receptora ACE2/zwiększonej ilości wejść wirusa do komórki-> zwiększonej produkcji cytokin zapalnych -> jeszcze większą ekspresją receptora ACE2 -> zaawansowanym zapaleniem i tak dalej (wykres 4).

Nie znamy żadnego wcześniejszego opisu w literaturze naukowej tak wyraźnego wpływu mikroelementów na komórkowe „drzwi wejściowe” koronawirusa, zwłaszcza w warunkach zapalnych. Wyniki te sprawiają, że specyficzna formuła mikroskładników odżywczych jest głównym kandydatem do przerwania często śmiertelnej spirali pomiędzy zwiększonym zachorowaniem na koronawirusa a postępującym zapaleniem.

Odpowiedź na „burzę wolnych rodników”

Istnieje ścisły związek między infekcją, zapaleniem i produkcją tzw. wolnych rodników tlenowych. Wolne rodniki to wysoce agresywne molekuły, wykorzystywane między innymi przez aktywowane białe krwinki do atakowania i zabijania wirusów i innych patogenów. Jeśli infekcja trwa zbyt długo z powodu słabego układu odpornościowego, to chronicznie podwyższony poziom „stresu oksydacyjnego” może spowodować znaczne uszkodzenie tkanek organizmu i jeszcze bardziej pogłębić chorobę zakaźną. Ostatnio przedstawiono szczegóły tej biologicznej „bitwy sygnałowej” pomiędzy TNF-alfa i wolnymi rodnikami tlenowymi (Blaser 2016).

Stres oksydacyjny został zaproponowany jako czynnik pogarszający stan zdrowia podczas infekcji koronawirusowych (Potus 2020). Obserwację tę potwierdza fakt, że zarówno palenie papierosów (Smith 2020), jak i zanieczyszczenie powietrza (Liang 2020) – oba charakteryzujące się narażeniem na wysokie poziomy wolnych rodników tlenowych – są związane ze zwiększonym ryzykiem infekcji COVID-19. Co istotne, stwierdzono również, że palenie tytoniu zwiększa ekspresję receptorów ACE2 w tkance płucnej człowieka (Cai 2020), co silnie wskazuje na fakt, że temu proutleniającemu działaniu mogą przeciwdziałać antyoksydanty.

Kilka składników badanej przez nas formuły mikroelementów, w tym kwas askorbinowy, polifenole zielonej herbaty (EGCG), N-acetylocysteina i kwercetyna, są silnymi przeciwutleniaczami.  Właściwości te mogą być odpowiedzialne za niezwykłą skuteczność badanej formuły mikroskładników odżywczych, która jest przedstawiana w niniejszej publikacji.

Korzyści płynące ze stosowania formuły mikroskładników odżywczych w walce z koronawirusami: Podsumowanie dowodów naukowych

Wyniki naszych badań przyczyniają się do lepszego zrozumienia kluczowych mechanizmów chorobowych związanych z zakażeniami koronawirusowymi. Korzyści płynące z zastosowania mikroskładników odżywczych w celu przeciwdziałania postępowi choroby i zakwalifikowania ich jako podstawowego środka zapobiegającego przyszłym pandemiom zostały podsumowane na grafice nr 4.

https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-5-pl-300x154.jpg 300w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-5-pl-1024x527.jpg 1024w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-5-pl-768x395.jpg 768w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-5-pl-1536x790.jpg 1536w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-5-pl-640x329.jpg 640w" sizes="(max-width: 1782px) 100vw, 1782px" width="1782" height="917">Grafika 4: Naukowe uzasadnienie zwiększonego spożycia mikroskładników odżywczych jako skutecznej, bezpiecznej i przystępnej cenowo globalnej strategii zdrowotnej mającej na celu zwalczanie COVID-19 i jednocześnie pomagającej zapobiegać przyszłym pandemiom.

Związki między niedoborem mikroelementów a stanem zapalnym, stresem oksydacyjnym i innymi mechanizmami chorobowymi związanymi z zakażeniami są udokumentowane w tysiącach publikacji naukowych dostępnych na stronie pubmed.gov i innych. Bardziej szczegółowa dyskusja wykraczałaby poza zakres tej publikacji.

Decydującą korzyścią prezentowanego tutaj podejścia do mikroskładników odżywczych jest ich istotna rola we wzmacnianiu układu odpornościowego, począwszy od zwiększonej produkcji białych krwinek, poprzez ich przyspieszoną migrację w kierunku infekcji (chemotaksja), aż po poprawę zdolności do zabijania i usuwania patogenów (fagocytoza). Żadna szczepionka ani syntetyczny lek nie jest w stanie poprawić w ten sposób ogólnej odpowiedzi immunologicznej w obronie przed czynnikami zakaźnymi.

Pandemie koronawirusowe jako choroba wywołana niedoborem mikroskładników odżywczych

Niniejsze badanie identyfikuje pandemie koronawirusów jako chorób związanych z niedoborem mikroskładników odżywczych, bezpośrednio lub pośrednio promowane przez długotrwałe nieoptymalne spożycie tych właśnie mikroelementów. Właśnie te naturalne bioaktywne związki, jako modulatory ogólnej obrony immunologicznej, z ich szczególną rolą w ograniczaniu ekspresji komórkowych „drzwi wejściowych” dla koronawirusów, muszą być uważane za podstawę skutecznej kontroli i zapobiegania pandemiom koronawirusów.

Postulat ten jest dodatkowo poparty dostępnymi dowodami na temat korzystnego klinicznego zastosowania witaminy C w COVID-19. Doniesienia z Chin i innych krajów określiły wysokie dawki dożylne witaminy C podawane pacjentom z zaawansowanym stadium COVID-19 jako skuteczną i bezpieczną terapię (Shanghai Medical Association 2020) w szczególności w celu złagodzenia „burzy cytokinowej” i poprawy krytycznego wskaźnika dotlenienia u pacjentów, tj. ilości tlenu podczas stanu zapalnego, który dociera do krwi w obręb miąższu płuc. Zalety strategii zdrowia publicznego opartego na mikroelementach stają się jeszcze bardziej przekonujące w porównaniu z opcjami konwencjonalnymi.

Nowe globalne strategie zdrowia publicznego oparte na optymalnym  zaopatrzeniu w  mikroskładniki odżywcze

Na całym świecie decydenci polityczni starają się o określenie właściwej strategii w celu zakończenia obecnej pandemii, ochrony swoich obywateli przed przyszłymi pandemiami – oraz ograniczenia obciążeń ekonomicznych. Do tej pory skupiono się głównie na potencjalnych szczepionkach i tzw. lekach „antywirusowych”, które to są zawarte w oficjalnych zaleceniach większości rządów, jak również Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Co ciekawe, większość opracowań dotyczących szczepionek za cel stawia sobie przechwycenie wirusa do receptora ACE2 za pomocą przeciwciał, które przyczepiają się do wiążącego białka SPIKE na powierzchni wirusa – lub receptora ACE2 na powierzchni ludzkiej komórki. Jeśli podejście to zakończy się sukcesem, może ono ewentualnie ograniczyć przedostawanie się wirusa do komórek. Jednakże, przeciwciała te miałyby niewielki wpływ, lub nie miałyby żadnego wpływu, na ekspresję liczby receptorów ACE2, ponieważ nie są w stanie regulować ekspresji ACE2 w rdzeniu komórki. Ponieważ receptory ACE2 są nie tylko „drzwiami wejściowymi” dla wirusa, ale są również odpowiedzialne za utrzymanie się choroby, w tym za replikację wewnątrzkomórkową wirusa (Li, G. 2020), to regulacja receptora ACE2  w dół staje się lepszą strategią w porównaniu ze zwykłym blokowaniem już powstałych  receptorów (efekt steryczny).

https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-6-pl-300x139.jpg 300w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-6-pl-1024x475.jpg 1024w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-6-pl-768x356.jpg 768w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-6-pl-1536x712.jpg 1536w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/pandemic-6-pl-640x297.jpg 640w" sizes="(max-width: 1659px) 100vw, 1659px" width="1659" height="769">Wykres  5: Porównanie strategii opartych na szczepionkach (B) w porównaniu z mikroskładnikami odżywczymi (C).

55A: Koronawirus wchodzi przez receptor ACE2 do komórek śródbłonka naczyń i nabłonka płuc. Liczba wyrażonych receptorów jest regulowana na poziomie komórkowego DNA w jadrze komórkowym. 5B: Szczepionki indukują produkcję przeciwciał przez układ odpornościowy. Jeśli się to powiedzie, to mogą one zmniejszyć wiązanie wirusa z receptorem i jego wejście do komórki. Jednakże szczepienie ochronne miałoby ograniczony wpływ na liczbę ekspresji receptorów przez komórki. 5C: Mikroskładniki odżywcze wchodzą do komórek i poprzez ich wplyw na DNA, prowadza do zmniejszenia ekspresji receptora ACE2 na powierzchni komórki. Tak więc „drzwi wejściowe” dla wirusa nie są po prostu blokowane przez przeciwciało, jest tych „drzwi wejściowych” mniej – lub nie ma ich wcale.

Jeśli w takiej analizie uwzględni się również dostępne tzw. leki „przeciwwirusowe”, to przewaga strategii opartej na mikroelementach staje się jeszcze bardziej przekonująca. Większość leków „antywirusowych” – w tym zatwierdzony już lek „Remdesivir” – nie tylko atakuje wirusa, jak sama nazwa wskazuje, ale na ogół interweniuje w rozmnażanie komórek. Dlatego też przyjmowanie takich leków niemalże nieuchronnie prowadzi do zmniejszenia produkcji i funkcji komórek odpornościowych, czyli osłabienia obrony immunologicznej organizmu. Już pierwsze badanie kliniczne z takim „antywirusowym” lekiem musiało zostać przedwcześnie zakończone z powodu wystąpienia poważnych skutków ubocznych (Wang Y, 2020).

W tabeli nr 2 porównano omawiane obecnie strategie dotyczące szczepionek i leków przeciwwirusowych ze strategią zdrowotną opartą na mikroelementach.

https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/table-2-pl-291x300.jpg 291w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/table-2-pl-993x1024.jpg 993w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/table-2-pl-768x792.jpg 768w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/table-2-pl-1490x1536.jpg 1490w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/table-2-pl-1986x2048.jpg 1986w, https://www.dr-rath-education.org/wp-content/uploads/2020/07/table-2-pl-640x660.jpg 640w" sizes="(max-width: 2483px) 100vw, 2483px" width="2483" height="2560">Tabela 2: Porównanie długoterminowej strategii zdrowia publicznego opartej na mikroskładnikach odżywczych z innymi obecnie dyskutowanymi sposobami, a mianowicie szczepionkami i lekami „przeciwwirusowymi”.  Dla oznaczonych * patrz koniec publikacji.

Porównanie to ilustruje istotne powody dla zastosowania strategii opartych na mikroelementach w walce z obecną pandemią.

Potencjalne przeszkody dla strategii zdrowia publicznego opartego na mikroskładnikach odżywczych

Główną przeszkodą we wdrożeniu skutecznej, bezpiecznej i przystępnej cenowo strategii zdrowotnej opartej na mikroskładnikach odżywczych jest biznes inwestycyjny zbudowany wokół opatentowanych leków syntetycznych, czyli przemysł farmaceutyczny. Lukratywne opłaty licencyjne z tytułu opatentowanych leków stanowią dla tej branży „zwrot z inwestycji”, stanowiąc tym samym podstawę jej modelu biznesowego.

Mikroskładniki odżywcze są biologicznie aktywnymi naturalnymi związkami, których generalnie nie można opatentować. Ich szerokie zastosowanie musi zatem osłabić biznes inwestycyjny oparty na opatentowanych lekach. Nic dziwnego, że przytłaczające korzyści zdrowotne witamin i innych mikroskładników odżywczych zostały zaniedbane w edukacji medycznej i często są publicznie dyskredytowane. Ponadto od prawie 30 lat międzynarodowy organ, tzw. Komisja Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius Commission), otwarcie dąży do wprowadzenia ogólnoświatowego zakazu terapeutycznego stosowania witamin i suplementów (Taylor 2020). Te trwające dziesiątki lat  aktywne wysiłki mające na celu odsunięcie na boczny tor terapii naturalnych mogły nawet przyczynić się do szybkiego rozprzestrzeniania się obecnej pandemii: mogły one uniemożliwić ludziom na całym świecie przyjmowanie mikroelementów jako naukowo udowodnionego sposobu na wzmocnienie ich odporności.

W świetle ludzkich i ekonomicznych kosztów obecnej pandemii, wyniki przedstawionych tu badań są przekonujące. Mogą one utorować drogę do powszechnej akceptacji mikroelementów jako integralnej części nowoczesnej medycyny i podstawy profilaktycznej opieki zdrowotnej. Medycyna Komórkowa oparta na mikroskładnikach odżywczych łączy w sobie szerokie korzyści zdrowotne z ogólnym bezpieczeństwem, co jest argumentem, którego nie należy lekceważyć w świetle faktu, że każdego roku dziesiątki tysięcy ludzi umiera z powodu skutków ubocznych syntetycznych leków na receptę (Light 2020).

Nieograniczony dostęp do zdrowia naturalnego opartego na nauce musi stać się niezbywalnym prawem człowieka.

Ludzkość stoi na rozdrożu. Jeśli nie skorzysta z naukowych faktów na temat przytłaczających korzyści zdrowotnych stosowania mikroelementów, to konsekwencje można łatwo przewidzieć: Każda nowa pandemia pochłonie więcej istnień ludzkich i jeszcze bardziej zrujnuje światową gospodarkę, ostatecznie dusząc w zarodku życie przyszłych pokoleń zarówno fizycznie, jak i ekonomicznie.

W związku z tym absolutny priorytet należy nadać strategiom w zakresie zdrowia publicznego, których celem jest wzmocnienie układu odpornościowego wszystkich ludzi, aby zwiększyć odporność na każdy czynnik zakaźny w przyszłości. Ponieważ mikroskładniki są jedynym naukowym podejściem do wzmacniania ogólnego układu odpornościowego człowieka, to ludzie na całym świecie muszą rozpowszechniać te ratujące życie informacje na temat zdrowia i dbać o to, by nadal zachowali swobodny dostęp do mikroelementów. Nieograniczony dostęp do mikroskładników odżywczych i inne oparte na nauce naturalne podejście do zdrowia muszą stać się niezbywalnym prawem człowieka.


 

Informacje dodatkowe

* Instytut Badawczy dr Ratha działa na zasadzie non-profit. Jego prace koncentrują się na badaniach nad korzyściami zdrowotnymi mikroskładników odżywczych w walce z chorobami układu krążenia i raka oraz chorobami zakaźnymi. Dla przedstawionej w tej publikacji formuły mikroskładników odżywczych zgłoszono patenty w celu ochrony tej wiedzy. Jednak w odróżnieniu od branży inwestycji farmaceutycznych, dla której patenty służą jako środek do generowania zwrotu z inwestycji, nasze patenty zostały zgłoszone w celu ochrony tej wiedzy dla ludzkości i zapobiegnięciu jej niewłaściwemu wykorzystaniu do innych celów.

Jesteśmy gotowi udzielić bezpłatnej licencji na naszą ekspertyzę, łącznie ze składem tej formuły każdemu rządowi lub instytucji publicznej na całym świecie. Wiedza ta nie może być jednak bezpośrednio lub pośrednio sublicencjonowana firmom farmaceutycznym, ponieważ mogą one nie być zainteresowane zastąpieniem swoich lukratywnych, opatentowanych leków skutecznymi, bezpiecznymi i niedrogimi mikroelementami.

Jeśli są Państwo zainteresowani jakąkolwiek formą współpracy,  to prosimy o kontakt z naszym Instytutem Badawczym: www.drrathresearch.org.


REFERENCJE

Ackermann M et al. Pulmonary Vascular Endothelialitis, Thrombosis, and Angiogenesis in Covid-19. N Engl J Med. Online ahead of print (2020). PMID: 32437596, DOI: 10.1056/NEJMoa2015432

Barbour EK et al. Standardization of a new model of H9N2/escherichia coli challenge in broilers in Lebanon. Vet Ital. 2009;45(2):317-322. PMID: 20391382.

Barbour EK et al. Alleviation of histopathological effects of avian influenza virus by a specific nutrient synergy. Int J Appl Res Vet M. 2007;5(1):9-16. Research Gate Website, website of the Dr. Rath Research Institute Website.

Bavishi C et al. Acute Myocardial Injury in Patients Hospitalized With COVID-19 Infection: A Review. Prog Cardiovasc Dis. 2020;S0033-0620(20)30123-7. PMID: 32512122, PMCID: PMC7274977, DOI: 10.1016/j.pcad.2020.05.013.

Blaser H et al. TNF and ROS Crosstalk in Inflammation. Trend Cell Biol. 2016;26(4):249-261. PMID: 26791157, DOI: 10.1016/j.tcb.2015.12.002.

Cai G et al. Tobacco Smoking Increases the Lung Gene Expression of ACE2, the Receptor of SARS-CoV-2. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(12):1557-1559. PMID: 32329629, PMCID: PMC7301735, DOI: 10.1164/rccm.202003-0693LE.

Chua RL et al. COVID-19 Severity Correlates With Airway Epithelium-Immune Cell Interactions Identified by Single-Cell Analysis. Nat Biotechnol. Online ahead of print (2020). PMID: 32591762, DOI: 10.1038/s41587-020-0602-4.

Deryabin PG et al. Effects of a nutrient mixture on infectious properties of the highly pathogenic strain of avian influenza virus A/H5N1. Biofactors. 2008;33(2):85-97. PMID: 19346584, DOI: 10.1002/biof.5520330201.

Gurwitz D. Angiotensin Receptor Blockers as Tentative SARS-CoV-2 Therapeutics. Drug Dev Res. Online ahead of print (2020). PMID: 32129518, PMCID: PMC7228359, DOI: 10.1002/ddr.21656.

Hamming I et al. Tissue Distribution of ACE2 Protein, the Functional Receptor for SARS Coronavirus. A First Step in Understanding SARS Pathogenesis. J Pathol. 2004;203(2):631-7. PMID: 15141377, DOI: 10.1002/path.1570.

Hofmann H. et al. Human coronavirus NL63 employs the severe acute respiratory syndrome coronavirus receptor for cellular entry. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005;102(22):7988-93. PMID: 15897467, DOI: 10.1073/pnas.0409465102.

Huang C et al. Clinical Features of Patients Infected With 2019 Novel Coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020;395(10223):497-506. PMID: 31986264. PMCID: PMC7159299, DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30183-5.

Jariwalla RJ et al. Micronutrient Cooperation in Suppression of HIV Production in Chronically and Latently Infected Cells. Mol Med Rep. 2010;3(3):377-85. PMID: 21472250, DOI: 10.3892/mmr_00000268.

Jariwalla RJ et al. Suppression of influenza A virus nuclear antigen production and neuraminidase activity by a nutrient mixture containing ascorbic acid, green tea extract and amino acids. Biofactors. 2007;31(1):1-15. PMID: 18806304, DOI: 10.1002/biof.5520310101.

Koralnik IJ, Tyler KL. COVID-19: A Global Threat to the Nervous System. Ann Neurol. 2020;88(1):1-11. PMID: 32506549, PMCID: PMC7300753, DOI: 10.1002/ana.25807.

Lan J et al. Structure of the SARS-CoV-2 Spike Receptor-Binding Domain Bound to the ACE2 Receptor. Nature. 2020;581(7807):215-220. PMID: 32225176, DOI: 10.1038/s41586-020-2180-5.

Li G et al. Assessing ACE2 Expression Patterns in Lung Tissues in the Pathogenesis of COVID-19. J Autoimmun. Online ahead of print (2020). PMID: 32303424, PMCID: PMC7152872, DOI: 10.1016/j.jaut.2020.102463.

Li W et al. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus. Nature. 2003;426(6965):450-4. PMID: 14647384, DOI:10.1038/nature02145.

Light, DW (2014) ‘New Prescription Drugs: A Major Health Risk With Few Offsetting Advantages’, EJS Center for Ethics, Harvard University, 27 June. Available at: https://ethics.harvard.edu/blog/new-prescription-drugs-major-health-risk-few-offsetting-advantages (Accessed: June 2020).

Mahmoodian F, Peterkofsky B. Vitamin C Deficiency in Guinea Pigs Differentially Affects the Expression of Type IV Collagen, Laminin, and Elastin in Blood Vessels. J Nutr. 1999;129(1):83-91. PMID: 9915880, DOI: 10.1093/jn/129.1.83.

Mosleh W et al. Endotheliitis and Endothelial Dysfunction in Patients With COVID-19: Its Role in Thrombosis and Adverse Outcomes. J Clin Med. 2020;9(6): E1862. PMID: 32549229, DOI: 10.3390/jcm9061862.

Nishikimi M  et al. Cloning and Chromosomal Mapping of the Human Nonfunctional Gene for L-gulono-gamma-lactone Oxidase, the Enzyme for L-ascorbic Acid Biosynthesis Missing in Man. J Biol Chem. 1994;269(18):13685-8. PMID: 8175804.

Parameswaran N, Patial S. Tumor Necrosis factor-α Signaling in Macrophages. Crit Rev Eukaryot Gene Expr. 2010;20(2):87-103. PMID: 21133840, PMCID: PMC3066460, DOI: 10.1615/critreveukargeneexpr.v20.i2.10.

Pons S et al. The vascular endothelium: the cornerstone of organ dysfunction in severe SARS-CoV-2 infection. Crit Care. 2020;24(1):353. PMID: 32546188, PMCID: PMC7296907, DOI: 10.1186/s13054-020-03062-7.

Poon LLM, Peiris M. Emergence of a Novel Human Coronavirus Threatening Human Health. Nat Med. 2020;26(3):317-319. PMID: 32108160, DOI: 10.1038/s41591-020-0796-5.

Potus F et al. NOVEL INSIGHTS ON THE PULMONARY VASCULAR CONSEQUENCES OF COVID-19. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. Online ahead of print (2020). PMID: 32551862, DOI: 10.1152/ajplung.00195.2020.

Shanghai Medical Association (2020) ‘Expert consensus on comprehensive treatment of coronavirus disease in Shanghai 2019’, COVID-19 World News, 4 March. Available at: https://covid19data.com/2020/03/04/expert-consensus-on-comprehensive-treatment-of-coronavirus-disease-in-shanghai-2019/ (Accessed: April 2020)

Smith JC et al. Cigarette Smoke Exposure and Inflammatory Signaling Increase the Expression of the SARS-CoV-2 Receptor ACE2 in the Respiratory Tract. Dev Cell. 2020;53(5):514-529.e3. PMID: 32425701, PMCID: PMC7229915, DOI: 10.1016/j.devcel.2020.05.012.

Tai W et al. Characterization of the receptor-binding domain (RBD) of 2019 novel coronavirus: implication for development of RBD protein as a viral attachment inhibitor and vaccine. Cell Mol Immunol. Online ahead of print (2020). PMID: 32203189, DOI: 10.1038/s41423-020-0400-4.

Taylor, PA (2020) ‚The Codex Alimentarius Commission: The Facts That Everyone Needs To Know’, Dr. Rath Health Foundation, 5 June. Available at: https://www.dr-rath-foundation.org/2020/06/the-codex-alimentarius-commission-the-facts-that-everyone-needs-to-know/ (Accessed: June 2020).

Yan R et al. Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2. Science. 2020;367(6485):1444-1448. PMID: 32132184, DOI: 10.1126/science.abb2762.

Vlahos R et al. Inhibition of Nox2 Oxidase Activity Ameliorates Influenza A Virus-Induced Lung Inflammation. PLoS Pathog. 2011;7(2):e1001271. PMID: 21304882, PMCID: PMC3033375, DOI: 10.1371/journal.ppat.1001271.

Varga Z et al. Endothelial cell involvement and endotheliitis in COVID-19. Lancet. 2020;395(10234):1417-1418. PMID: 32325026, DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30937-5.

Wan Y et al. Receptor Recognition by the Novel Coronavirus from Wuhan: An Analysis Based on Decade-Long Structural Studies of SARS Coronavirus. J Virol. Online ahead of print (2020). PMID: 31996437, DOI: 10.1128/JVI.00127-20.

Wang C et al. A novel coronavirus outbreak of global health concern. Lancet. 2020;395(10223):470-473. PMID: 31986257, DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30185-9.

Wang LF et al. From Hendra to Wuhan: what has been learned in responding to emerging zoonotic viruses. Lancet. 2020;395(10224): e33–e34. PMID: 32059799, PMCID: PMC7133556, DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30350-0.

Wang Y et al. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet. 2020;395(10236):1569-1578. PMID: 32423584, PMCID: PMC7190303 DOI: 10.1016/S0140-6736(20)31022-9.

Wit E et al. SARS and MERS: recent insights into emerging coronaviruses. Nat Rev Microbiol. 2016;14(8):523-34. PMID: 27344959, DOI: 10.1038/nrmicro.2016.81.

Zhou P et al. A Pneumonia Outbreak Associated With a New Coronavirus of Probable Bat Origin. Nature. 2020;579(7798):270-273. PMID: 32015507, PMCID: PMC7095418, DOI: 10.1038/s41586-020-2012-7.

Zhu N et al. A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020;382(8):727-733. PMID: 31978945, DOI: 10.1056/NEJMoa2001017.

Source:

https://www.jcmnh.org/effective-and-safe-global-public-health-strategy-to-fight-the-covid-19-pandemic/

Ta witryna korzysta z plików cookies. Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Pliki cookies są wykorzystywane do realizacji usługi, tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności odwiedzających oraz zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu.
Ok